Till innehållet

Hiss, motordriven anordning

Om du vill installera eller ändra en hiss eller annan motordriven anordning måste du först göra en anmälan till bygglovsenheten. Den som äger en motordriven anordning ska också se till att anordningen besiktigas regelbundet.

Motordrivna anordningar kräver en anmälan

Om du vill installera eller förändra en hiss eller en annan motordriven anordning måste du göra en anmälan till bygglovsenheten. En anmälan är en enklare form av bygglovsansökan. Du måste vänta på ett startbesked innan du får börja arbetet.

Tänk på att du behöver söka bygglov om du vill ändra något som påverkar byggnadens utsida.
Fasadändring

Exempel på motordrivna anordningar är

  • hissar som är avsedda för personer eller gods (även plattformshissar och trapphissar)
  • rulltrappor, rullramper och linbanor
  • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar, garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar
  • stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

Skicka in dessa handlingar med din anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ägaren ansvarar för att hissen besiktigas

Du som äger en hiss, lift eller annan motordriven anordning ska se till att en besiktningsperson kontrollerar anordningen regelbundet. Besiktningen ska utföras av ett så kallat ackrediterat företag. Det betyder att den person som gör kontrollen har den tekniska kunskapen som krävs. Om anordningen inte besiktigas i tid får den inte användas.

Detta gäller vid besiktningen

Om den motordrivna anordningen blir underkänd i besiktningen skickar besiktningsmannen ett protokoll på den underkända anordningen till bygglovsenheten. Ingen får använda anordningen förrän du har lagat felet. Förbudet att använda anordningen börjar att gälla omedelbart. Spärra av platsen och markera tydligt att anordningen inte får användas.

När du har lagat anordningen ska besiktningsmannen göra om besiktningen. Om anordningen blir godkänd får du ett godkänt besiktningsprotokoll som du ska skicka in till bygglovsenheten. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

När anordningen har blivit godkänd får den användas igen. Du behöver inte vänta på svar från bygglovsenheten.

En besiktningsskylt ska vara uppsatt på en väl synlig plats så alla ska kunna se att anordningen har godkänts i en besiktning. Skylten visar också när anordningen ska besiktigas nästa gång.

Vi kontrollerar att underkända hissar inte används

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar. Därför kan bygglovsenheten besöka din fastighet för att kontrollera att den underkända hissen inte används. Om någon använder hissen när den är underkänd kan du få en sanktionsavgift. En sanktionsavgift är en form av straffavgift.

Besiktningsintervaller

Som ägare till en fastighet med hiss eller annan motordriven anordning ska du säkerställa att den besiktigas innan den används. Därefter ska du se till att kontroller görs med jämna mellanrum.

Personhissar och liftar ska besiktigas varje år. Andra motordrivna anordningar har andra intervall för när de ska besiktigas. Om du är osäker på när din anordning ska besiktigas nästa gång kan du se efter i protokollet. Boverket har också en lista på olika anordningars kontrollintervall:
Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Länk till annan webbplats.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15