Till innehållet

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader används inom jord- och skogsbruket och kräver oftast inte bygglov eller anmälan. Det kan vara svårt att avgöra vad som är en ekonomibyggnad. Ett garage för maskiner är ett exempel på en ekonomibyggnad, medan ett bilgarage inte är det.

En ladugård med rostigt plåttak vid en åker av mogen säd.

En ladugård är en typ av ekonomibyggnad. Foto: Michael Erhardsson

En ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugårdar och garage för maskiner. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande är inte ekonomibyggnader. Ridhus, växthus och sågverk är ofta svåra att klassificera och bedöms från fall till fall.

Ekonomibyggnader kräver oftast inte bygglov

Du behöver i normala fall inte söka bygglov för att bygga en ekonomibyggnad. För att avgöra om du behöver söka bygglov eller inte måste bygglovsenheten titta på flera olika faktorer.

Vi undersöker

  • om det finns en jordbruksverksamhet, en skogsbruksverksamhet eller annan liknande verksamhet på fastigheten
  • om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett eget företag
  • hur byggnaden är utformad (ekonomibyggnader ska vara enkelt utformade).

Du måste söka bygglov om fastigheten ligger i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt eller där det finns andra områdesbestämmelser.

Om du har en ekonomibyggnad som du vill använda till något annat måste du söka bygglov innan du ändrar byggnaden eller inredningen. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Skicka in dessa handlingar med din ansökan eller anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning)
  • planritningar i skala 1:100 som visar alla våningsplan
  • fasadritningar i skala 1:100 som visar byggnaden ur alla väderstreck
  • sektionsritningar i skala 1:100.

Du ska basera situationsplanen på en förenklad nybyggnadskarta om du söker bygglov. Om du gör en anmälan ska du istället basera situationsplanen på en nybyggnadskarta för anmälan. Om du vill ansluta byggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät ska du beställa en fullständig nybyggnadskarta.

Om du gör en anmälan måste du också skicka in dessa handlingar:

  • konstruktionsritningar
  • en redovisning av dagvattenhantering.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15