Till innehållet

Ändra marknivån

Du behöver oftast ett marklov för att ändra markens höjd på en fastighet, till exempel genom att schakta eller fylla ut. Processen för att söka marklov är likadan som när man söker bygglov.

Ändra marknivån inom ett detaljplanerat område

Du behöver söka marklov för att ändra marknivån mer än 50 centimeter inom ett detaljplanerat område. Om du vill ändra marknivån mindre än 50 centimeter behöver du inte söka bygglov eller göra en anmälan. Men tänk på att inte försämra vattenavrinningen, för då kan ditt dagvatten rinna till dina grannars fastigheter. Om du ändrar marknivåerna medan du bygger något ingår det oftast i bygglovet.

Ändra marknivån utanför ett detaljplanerat område

Utanför ett detaljplanerat område behöver du inte söka marklov, om inte några områdesbestämmelser säger att du måste göra det. Du kan dock behöva göra en anmälan till miljö- och hälsoskydd, om du till exempel ska frakta mycket schaktmassor.
Schaktmassor

Skicka in dessa handlingar med din marklovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15