Till innehållet

Schaktmassor som avfall

Schaktmassor kan vara olika slags material: uppgrävd jord, krossat berg, uppriven asfalt med mera. Dessa massor är under vissa omständigheter att betrakta som avfall.

Schaktmassor

Bild: MostPhotos

Innan du hanterar schaktmassor

Viktig information om vilka försiktighetsåtgärder som behövs för att hantera massorna på bästa sätt samt anmälan till miljö- och hälsoskydd, kan du läsa mer om på vår hemsida.
Schaktmassor

Vägledning från Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets har tagit fram vägledning kring hur avfallsdefinitionen kan tillämpas för massor som uppkommer t.ex. i samband med exploatering.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07