Till innehållet

Eldning

Eldning försämrar luftkvaliteten och orsakar miljöpåverkan. Extra stor risk för störningar är det inom tätbebyggda områden. Använd alternativa metoder som egen kompostering eller lämna ditt avfall till återvinningscentral. Du får elda för uppvärmning om det sker på ett säkert sätt och det inte finns risk att röken stör andra.

Eldning av ris med skottkärra i trädgård

Foto: Stefan Holm, Mostphotos

Förbjudet att elda avfall

Det är förbjudet att elda avfall. Avfall kan vara till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Skälet är att hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Dessutom kan det bildas ämnen som kan skada materialet i eldstaden. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand. Reglerna finns i avfallsförordningen.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall räknas som avfall och ska i första hand komposteras, gärna på din egen tomt i trädgårdskompost. Du får då näringsrik mull som du kan använda till dina odlingar. Du behöver inte göra någon anmälan för att kompostera ditt trädgårdsavfall.

I andra hand kan du lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentral, till exempel Bråta i Mölnlycke. Trädgårdsavfallet komposteras sedan på Renovas anläggning vid Marieholm och blir till ny jord.
Elda trädgårdsavfall och ris

Uppvärmning

När man eldar med ved eller annat biobränsle bör man skilja på basuppvärmning och trivseleldning.
Eldning för uppvärmning

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inget Bank-ID).

Anmäl olägenhet

Information till dig som vill anmäla olägenhet Pdf, 166.6 kB.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID)

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-02