Till innehållet

Elda trädgårdsavfall och ris

Trädgårdsavfall räknas som avfall och ska i första hand komposteras, i andra hand kan det lämnas på återvinningscentral. Normalt sätt ska trädgårdsavfall och ris inte eldas.

Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjudet inom detaljplanelagt område under tiden 1 april - 30 september.

Om du har tänkt att elda inom detaljplanelagt område under den perioden måste du söka dispens från förbudet. Du får betala timavgift för prövningen av din ansökan.
Lokala föreskrifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 546.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Trädgårdsavfall

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Störande eldning

Om du är störd av att någon eldar, rekommenderar vi främst att du pratar med den som eldar för att förklara situationen. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljö- och hälsoskydd.
Störning från eldning

Räddningstjänsten

Med hänsyn till rådande väderleksförhållanden och torka i skog och mark kan Räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Besked om eldningsförbud lämnas på Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-02