Till innehållet

Elda trädgårdsavfall och ris

Det är alltid bättre att kompostera än att elda trädgårdsavfall. Bråta återvinningscentral tar emot komposterbart växtavfall. Under sommarhalvåret är det förbjudet att elda i tätorter. Du kan ansöka om undantag för att elda.

Förbud att elda under sommarhalvåret

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är förbjudet inom tätortsområde under tiden 1 april - 30 september.

I Härryda kommun gäller eldningsförbudet i tätortsområdena:

 • Benareby
 • Björröd
 • Eskilsby-Snugga
 • Hindås
 • Hällingsjö
 • Härryda
 • Landvetter
 • Mölnlycke
 • Nya Långenäs
 • Pixbo
 • Rya
 • Rävlanda
 • Stora Bugärde
 • Tahult

Valborgseld

För valborgsmässoeldar och liknande brasor i tätort krävs dispens av miljö- och bygglovsnämnden. Se stycket nedan Dispens för att elda och Ansök om eldningstillstånd.
Tänk på att ansöka om dispens i god tid före du har tänkt att elda.
Föreskriften gäller inte sådant arrangemang som kräver polistillstånd.

Lokala föreskrifter

Det är lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom tätortsområde.

Elda i trädgården

Oavsett om du eldar trädgårdsavfall hemma eller har en större brasa så är det viktigt att någon är ansvarig och är kvar till dess att elden brunnit ut. Vanligtvis är den person som tänt elden ansvarig.

Det ska finnas tillgång till släckredskap, exempelvis krattor och vattenkannor eller trädgårdsslang. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa är att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Platsen ska vara lämplig och på behörigt avstånd från byggnader, ledningar och vegetation. Platsen bör också väljas med tanke på vindriktning så att inte grannar eller kringboende störs av sot eller rök.

Detta får du elda upp

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Med hänsyn till rådande väderleksförhållanden och torka i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. Besked om eldningsförbud lämnas på Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80.

Dispens för att elda

Om du har tänkt att elda mellan perioden 1 april till 30 september och bor inom tätortsområde ska du söka dispens för att elda, ett eldningstillstånd. Ansökan kostar en timmes handläggningstid.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Störande eldning

Även om det är tillåtet att elda delar av året kan det upplevas som mycket störande om det inte sker med hänsyn. Vid vissa väderlekar är det mindre lämpligt att elda. Fuktig ved och en dålig vedpanna kan orsaka mer rök än normalt.
Störning från eldning

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Fastighetsägaren får betala avgift för tillsynen om klagomålet är befogat. Du som lämnat in anmälan behöver inte betala avgift. Avgift tas heller inte ut för råd och information.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07