Till innehållet

Luften utomhus

Luften utomhus påverkas av många olika saker. Föroreningar och vägpartiklar från fordonstransporter är den största källan till luftföroreningar i Härryda kommun. Samma föroreningar som finns i utomhusluft finns normalt också inomhus, men i lägre nivåer.

Utsläpp från vägtrafiken

Den största påverkan på utomhusluften i tätbebyggda områden kommer från utsläpp från bilar, lastbilar och bussar.

I Härryda kommun påverkar trafiken på riksväg 40 flera av våra samhällen. Luftföroreningarna kommer dels från fordonens avgaser, dels som partiklar när däck nöts mot vägbanan.

Luftföroreningar från flyget

Även flyget påverkar utomhusluften men andelen luftföroreningar från flyget är inte så stor som många tror. Ibland kan några av dem som bor nära flygplatsen känna en lukt av flygbränsle men det är inget farligt.

Flygplan dumpar normalt inte överblivet flygbränsle. Detta är något som sker endast i absoluta nödfall exempelvis vid risk för en flygplansolycka.

Eldning

I vår närmiljö påverkas luften även av andra föroreningar, exempelvis från eldning av trädgårdsavfall och rök från skorstenar. Samtidigt som en del tycker att det är smidigt att elda sitt trädgårdsavfall upplever andra att röken luktar illa och smutsar ner.

Eldning av avfall som är exempelvis impregnerat eller målat trä, plast och hushållssopor, ger upphov till mer luftföroreningar än eldning av rent trä. Det är därför otillåtet att elda sådana produkter såväl inomhus som utomhus.
Eldning

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07