Till innehållet

Demens

Det finns olika former av stöd till dig som drabbats av demenssjukdom. Även anhöriga erbjuds stöd.

Demensteam

Demensteamet ger stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande synsätt och samarbetar med vårdcentralerna i Härryda kommun.
031-724 65 11
sonja.tondkar@harryda.se

Hjälp i hemmet

Hemtjänst
Trygghetstelefon
Kommunal hälso- och sjukvård
Rehabilitering och hjälpmedel

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder gemenskap och aktiviteter för dig som har nedsatt minnesfunktion. I lugnt tempo och i liten grupp erbjuds du en trevlig samvaro med god mat och aktiviteter som till exempel promenader, musikunderhållning, spel och samtal.
Dagverksamhet

Korttidsplats

Till en korttidsplats kommer du för en begränsad vistelse för att till exempel anhöriga ska få avlastning.
Kortidsplats

Demensboende

Flera av kommunens äldreboende har avdelningar avsedda för personer med demenssjukdom. Här finns personal dygnet runt. Brukarna erbjuds aktiviteter samt vård och omsorg utifrån sina behov.
Demensboende

Stöd till anhöriga

Anhörigstödet har ett stort utbud och du behöver inget bistånd för att delta. Exempel är samtalsgrupper, utbildning i demensvård, utflykter, gympa- och promenadgrupper. Anhörigkonsulenten finns för råd och stöd och kan berätta mer.
Anhörigstöd

Som anhörig kan du få avlösning eller ersättning för att vårda en äldre närstående.
Anhörigvård och avlösarservice

Ansökan om stöd

Välkommen att kontakta en omsorgshandläggare om du vill ansöka om någon form av omsorgs- och hemtjänstinsatser.
Kontaktuppgifter omsorgshandläggare

Tillsammans med omsorgshandläggaren går ni igenom din situation. Därefter fattar handläggaren ett beslut utifrån dina behov. I beslutet står det vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan.

Kontakt

Angela Englund, stödperson demens

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-17