Till innehållet

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar en person som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan också behöva stöd.

Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. För en del stödinsatser behövs ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Nedan hittar du information om stödet. Höstens aktiviteter finns även samlat i ett program: Höstens program 2022 (för utskrift) Pdf, 706.5 kB.

Stöd från anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.

Enskilt samtal

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal där du kan få vägledning, men också få bolla dina tankar och funderingar.

Sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Om du vill kan du delta i olika former av sociala aktiviteter, exempelvis teaterbesök, resor med mera. Det erbjuds också regelbundna aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Kurser och studiecirklar

Cirkel i demenssjukdomar

Under fem tillfällen lär vi oss om olika demenssjukdomar. Hur vi bäst bemöter en person med demens och hur vi på olika sätt kan underlätta för hen. Demensteamet medverkar.

När: 5 tisdagar med start 4 okt
Tid: 16.30 - 18.30
Plats: Konferensrummet Hönekullagård, Hönekulla Byväg 4, Mölnlycke
Anmälan: För intresseanmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46 marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02 sara.bexonpolder@harryda.se.

Sista anmälningsdag 1 oktober. Begränsat antal platser.

Samtal om livet

Vad kan öka vår livskvalitet och motståndskraft när livet prövar oss? Vad är viktigt, vad ger livet mening? I den här samtalsgruppen får du möjlighet att prata om hur du ser på livet och vad som får dig att må bra.

Vi använder oss av samtalskort med olika teman och träffas i mindre grupp. Samtalet leds av anhörigkonsulenterna.

När: 5 onsdagar med start 12 oktober
Tid: 13.30 – 15.30
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.
Sista anmälningsdag 6 oktober. Begränsat antal platser. 

Navigeringskurs om demens

Är du intresserad av att lära dig mer om demens finns en navigeringskurs som Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigkonsulenter tagit fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.
Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats.

På svenskt demenscentrum finns olika webbutbildningar och annan information.
Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i liknande situation. Vi delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem anmälda - kom gärna med förslag utifrån ett visst tema.

Att vara förälder till tonåring med NPF

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
När: 4 tisdagar, 27 sep, 11 okt, 18 okt, 25 okt
Tid: 17-19
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Att vara förälder till barn med NPF

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
När: 4 tillfällen, 2 tim/gång
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se
Välkommen med din intresseanmälan så startar gruppen när tillräckligt många har anmält sig.

Att vara son eller dotter

Samtalsgrupp för dig som vårdar och/eller hjälper din förälder.
När: 1 gång i månaden
Tid: 16.30-18
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se

Att vara make/maka/sambo

En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din make, maka eller sambo.
När: Var tredje måndag eller onsdag
Tid: 10-12
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se

Du är inte ensam

En samtalsserie för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.

När: 6 tisdagar med start 1 november
Tid: 17-19
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.
Begränsat antal platser.

Att vara pappa till barn/ungdom med NPF

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar )
Digitala samtalsgrupp där du som pappa eller annan viktig manlig vuxen kan dela erfarenheter och träffa andra män i liknande situation. Teman för tillfällena görs gemensamt upp i gruppen. Samtalsledare är Magnus Redig som själv är pappa till två barn med NPF-diagnoser. Magnus brinner för att stödja ungdomar i sina svårigheter och att för att de ska hitta vägar i livet där de mår bra och kan lyckas utifrån sina förutsättningar.

När: 4 onsdagar 12 okt, 26 okt, 9 nov och 23 nov
Tid: 18.30 - 20
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.
Begränsat antal platser.
Medarrangör: Anhörigstödet i Mölndal och Studieförbundet vuxenskolan.

Hälsofrämjande aktiviteter

Dessa aktiviteter riktar sig främst till dig som vårdar eller stödjer en närstående i hemmiljö.

Yoga

Yoga och meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ge oss bättre sömn, starkare immunförsvar med mera. Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar och stolar finns på plats. Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norin som har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.

När: 10 måndagar med start 19 september
Tid: Måndagar kl. 16.00 - 17.15
Plats: Yoga & Meditation Center, Rådastocksvägen 1, Mölnlycke  Länk till annan webbplats.

Fun for Funkis - träning för funkisfamiljer.

Active i Landvetter erbjuder träning för barn och ungdomar med funktionsvariation. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut och friskvårdsinstruktör, vilka har kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, i grupp och tillsammans med föräldrar och kan ske i Actives gym, träningssal eller utomhus.

Massage

Som anhörig erbjuds du massage. Massage är rehabiliterande, förebyggande och har många positiva effekter.

För intresseanmälan och information till de hälsofrämjande aktiviteterna kontakta Marie Löwenberg eller Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Mötesplatser

Enastående funkisförälder

En grupp för dig som är ensamstående förälder till barn med funktionsvariation och som vill träffa andra i liknande situation. Du kan komma själv eller i sällskap med ditt/dina barn. Träffarnas innehåll bestäms av deltagarna. Eva Widek från Råda församling deltar.

När: Lördagar 17/9, 8/10 och ett tillfälle i november som meddelas senare
Tid: 13.30 - 15.30
Plats: Råda församlingshem, Mölnlycke. Vi är i bottenvåningen.
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.

Anhörigriksdagen, 9-10 november

Evenemanget hålls digitalt och utgår från temat ”Anhörig i kristider”. De två konferensdagarna innehåller föredrag där olika föreläsare delar med sig av kunskap, erfarenheter, projekt och forskning kring att vara anhörig.
Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan sänder hela Anhörigriksdagen från storbilds-TV och du är välkommen att följa sändningen där. Fika ingår. Anhörigkonsulenterna finns på plats under delar av dagarna.

När: Onsdag och torsdag 9-10 november
Plats: Bruksgatan 17, Mölnlycke
Anmälan: För mer information och tider mejla: elisabeth.nilsson@sv.se  Begränsat antal platser.

Föreläsningar

Upp och ner - om att vara öppen med psykisk sjukdom

Instagramprofilen Henrik Wahlström berättar om att leva med bipolär sjukdom och om kampen för öppenhet kring psykisk ohälsa generellt. Föreläsningen riktar sig både till dig som lever med psykiska besvär, och till dig som är anhörig. Efter föreläsningen Det kommer ges möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen.

När: Måndag 10 oktober
Tid: 18 - 20
Plats: Mölnlycke kulturhus, Stora salen
Anmälan senast 7 oktober. Begränsat antal platser.

Psykisk ohälsa hos barn och unga med NPF

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Hur kan vi bemöta och stötta våra barn och ungdomar med NPF som samtidigt lider av psykisk ohälsa? Vad finns det för skydds- och riskfaktorer och vilka strategier och verktyg kan vara användbara både för dig som anhörig/förälder och för barnet? Föreläsare är psykologer från Ungas psykiska hälsa, Omtankens vårdcentral i Mölndal

När: Onsdag 16 november, klockan 18
Plats: Digitalt via Teams-länk
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.
Sista anmälningsdag 13 november. Begränsat antal platser.
Medarrangör: Anhörigstödet i Mölndal

Sommaraktiviteter

Sommaren 2023 erbjuder vi nya sommaraktiviteter. Kom gärna med förslag på en aktivitet som du skulle uppskatta till:
Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Kontaktformulär

Fyll i formuläret om du vill ha kontakt med en anhörigkonsult


Jag vill bli kontaktad av den som arbetar med:


........................................................................................

Stöd som kräver biståndsbeslut

Omsorgshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser:

Avlösarsevice och korttidsplats

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning - i syfte att återhämta dig. Den närstående kan under denna tid vistas på korttidsplats eller att någon från hemtjänsten avlöser i hemmet. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.
Avlösarservice
Korttidsplats

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder gemenskap och aktiviteter för personer som har nedsatt minnesfunktion eller som behöver social samvaro och stöd i att behålla sina funktioner. Dagverksamheten är också en avlastning för anhöriga.
Dagverksamhet

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigvård och anhöriganställning

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 031-724 61 00

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
  4. Ett mejl har nu skickats till din e-postadress. Klicka på länken i mejlet för att bekräfta prenumerationen.
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-14