Till innehållet

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar en person som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan också behöva stöd.

Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. För en del stödinsatser behövs ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Nedan hittar du information om stödet. Höstens aktiviteter finns även samlat i ett program: Vårens program 2023 (för utskrift) Pdf, 991.4 kB.

Stöd från anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.

Enskilt samtal

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal där du kan få vägledning, men också få bolla dina tankar och funderingar.

Sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Om du vill kan du delta i olika former av sociala aktiviteter, exempelvis teaterbesök, resor med mera. Det erbjuds också regelbundna aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Kurser och studiecirklar

Cirkel i demenssjukdomar

En cirkel om kognitiv svikt/demenssjukdomar kommer att starta under våren. Under fem tisdagar kommer du bland annat att få information om olika demenssjukdomar och hur du bemöter en person med demens. Du kommer också att få praktiska tips vad du kan tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom. Olika personer från demensteamet medverkar.
När: Fem tisdagar i rad med start 28 februari
Tid: 17-19
Plats: Hönekulla Gård, Hönekullabyväg 4, Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 24 februari. Begränsat antal platser.

Taktil beröring

Taktil beröring är en metod där man med mjuka handstrykningar berör kroppen. Huden är vårt största sinnesorgan och vid beröring aktiveras hormonet oxytocin som sänker stressnivån och ger oss en känsla av lugn och trygghet. Forskning, både i Sverige och utomlands, visar att beröring ger många positiva effekter och taktil beröring används inom vård och omsorg t ex till personer med demens och funktionsnedsättningar.
Under två tillfällen träffas vi för att lära oss grunderna i taktil beröring och hur du som anhörig kan skapa en stund av lugn och ro tillsammans med din närstående. Kursen ger dig en introduktion i beröring med teoretiska avsnitt blandat med praktiska övningar. Vi kommer främst att fokusera på beröring av hand och underarm.
Kursen leds av Marita Hildås som är undersköterska med över 30 års erfarenhet inom sjukvården. Hon är även utbildad beröringsterapeut/beröringspedagog, zonterapeut och akupressör.
När: Tisdag 4 april och 11 april (kursen innefattar båda tillfällena)
Tid: 10-13
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 18 mars. Begränsat antal platser.

Navigeringskurs om demens

Är du intresserad av att lära dig mer om demens finns en navigeringskurs som Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigkonsulenter tagit fram i samarbete med Svenskt Demenscentrum. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.
Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats.

På svenskt demenscentrum finns olika webbutbildningar och annan information.
Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i liknande situation. Vi delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem anmälda - kom gärna med förslag utifrån ett visst tema.

Att vara förälder till barn med NPF

En samtalsgrupp för dig med barn upp till 12 år.
När: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3
Tid: 17-19
Plats:
Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Att vara förälder till ung vuxen med NPF

En samtalsgrupp för dig som är förälder till en ungdom på väg mot vuxenlivet.
När: 4 tillfällen. Gruppen startar när tillräckligt många har anmält sig.
Tid: 15-17
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke eller digitalt via Teams.
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Att vara son eller dotter

Samtalsgrupp för dig som vårdar och/eller hjälper din förälder.
När: En måndag i månaden med start i februari.
Tid: 16.30-18
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke (Mölnlycketräffen)
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se

Att vara make/maka/sambo

En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din partner.
När: Vi har grupper måndag eller onsdag var tredje vecka i Landvetter. Var tredje tisdag har vi grupp i Mölnlycke.
Tid: 10-12
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se

Att vara förälder till flickor med NPF

Även om NPF är samma tillstånd hos flickor och pojkar hamnar flickors svårigheter och specifika behov många gånger i skymundan eftersom de ofta yttrar sig på andra sätt. I denna samtalsgrupp får du som förälder eller annan viktig vuxen möjlighet att dela erfarenheter och träffa andra föräldrar i liknande situation. Teman för tillfällena görs gemensamt upp i gruppen.
När: 4 tisdagar; 14 mars, 28 mars, 18 april och 2 maj.
Tid: 17-19
Plats: Lokal meddelas senare
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 1 mars.

Samtal om livet

Vad kan öka vår livskvalitet och motståndskraft när livet prövar oss? Vad är viktigt, vad ger livet mening? I den här samtalsgruppen får du möjlighet att prata om hur du ser på livet och vad som får dig att må bra. Vi kommer att använda oss av samtalskort som har olika teman för att undersöka vad som väcker din motivation och känsla av inspiration. Vi träffas i en mindre grupp och samtalet leds av anhörigkonsulenterna.
När: 5 onsdagar med start 5 april.
Tid: 13.30–15.30
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 22 mars.

Att stå nära någon som mår dåligt

Detta är en samtalsgrupp för dig som står nära någon vuxen person med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla känslor är okej att känna.
När: 4 tisdagar; 11 april, 25 april, 9 maj och 23 maj.
Tid: 17–19
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke
Anmälan: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Sista anmälningsdag 28 mars.

Teater

Prinsessan Margareta - en resa genom livet

En föreställning om en kvinnas åldrar från 7 till 92 år. "Prinsessan Margareta - en resa genom livet” handlar om en kvinnas roller i olika åldrar. Vi får möta Margareta bland annat som tonåring, tonårsmamma och mormor.
Agneta Arpi är lärare, skådespelare, dramapedagog, kursledare och pensionär.
Föreställningen är cirka 70 minuter lång.
När: Tisdag 28 mars klockan 14.
Plats: Mölnlycke kulturhus, lilla salen
Anmälan: Senast 20 mars till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.
Medarrangör: Demensföreningen Mölndal – Härryda, Härryda kultur och Studieförbundet vuxenskolan

Föreläsningar

Föreläsningarna här riktar sig till dig som är anhörig, men även till yrkesverksamma och andra intresserade.

Äntligen finns det hopp!

En föreläsning om forskning kring demens. Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet, är en av världens mest framstående forskare inom kognitiva sjukdomar. Hans specialitet är blodtester för tidig diagnos. I den här föreläsningen kommer han prata om den senaste forskningen inom området och om det nya läkemedel som kan innebära andra sätt att utreda och behandla patienter med symtom på tidig Alzheimers sjukdom.
När: Torsdag 23 februari klockan 18 – ca 20
Plats: Mölnlycke kulturhus, lilla salen
Anmälan: Senast 22 februari till Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.
Medarrangör: Demensföreningen Mölndal – Härryda och Härryda kultur.

Digitala föreläsningar

Flickor med NPF - Hur ser autism och ADHD ut hos flickor

Flickor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får generellt sin diagnos senare än pojkar, är bättre på att maskera sina bakomliggande svårigheter och uppfattas av många som mer välfungerande än vad de är trots att de har samma svårigheter i bakgrunden.
Maria Bühler är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi, och har under många år arbetat med utredningar av barn och unga. Under föreläsningen får vi ta del av Marias kunskaper om hur flickorna mår och vilket stöd flickorna behöver, både hemma och i skolan. Maria har även skrivit boken "Flickor med autism och adhd". Boken är en blandning av forskning, klinikers berättelser och flickornas egna röster.
När: Tisdag 28 februari klockan 18-20, digitalt via Teams.

Om självskadebeteende och bemötande

Maria Rasmusson Huggins är ambassadör för föreningen SHEDO och kommer i den här digitala föreläsningen att prata om självskadebeetende och ätstörningsproblematik.
Vad är och vad innebär självskadebeetende? Hur kan vi förstå och vara till hjälp för den drabbade? Vad ska man tänka på i mötet med någon som har självskadebeetende? Hur kan vi stötta? Med ökad kunskap och gott bemötande kan man göra stor skillnad. Vi kommer även få ta del av föreläsarens egen historia från sjuk till frisk.
När: Onsdag 15 mars klockan 18-19.30, digitalt via Teams.

ADHD i familjen

Familjer där både barn och förälder har ADHD står inför många samtidiga utmaningar. Föräldrar med ADHD har ofta en unik inblick i sina barns behov, samtidigt som de egna ADHD-symtomen kan medföra både stress och svårigheter i vardagen. I den här föreläsningen får du bl. a. kunskap om: - hur föräldrars ADHD-symtom kan påverka i föräldraskap och familjevardag - utmaningar som kan uppstå när flera familjemedlemmar har liknande symtom och behov - vikten av att ta hänsyn till och försöka stärka sina egna förutsättningar – vilket är ett område där även små förändringar i sättet att ta sig an vardagssituationer kan göra skillnad
Föreläser gör Therese Lindström, doktorand vid Karolinska institutet och leg. psykolog och Sofia Buddgård, leg. arbetsterapeut. Båda har mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna inom både psykiatri och habilitering.
När: Torsdag 20 april klockan 18-20, digitalt via Teams.
Anmälan: Senast dagen innan respektive föreläsning till Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. Medarrangör: Partille, Mölndals och Lerums anhörigstöd

Hälsofrämjande aktiviteter

Dessa aktiviteter riktar sig främst till dig som vårdar eller stödjer en närstående som bor i ordinärt boende.

Massage

Massage har en rehabiliterande och förebyggande effekt och de positiva effekterna är många. Massagen utförs av Charlotte Söderström på Liva friskvård i Mölnlycke. Du anmäler dig till någon av oss anhörigkonsulenter för att få din massagebiljett och bokar därefter din tid själv. Det finns ett begränsat antal biljetter.
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Yoga

Yoga & meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ger oss bättre sömn, starkare immunförsvar mm. Listan kan göras lång och det finns idag mycket forskning som visar på alla goda effekter.
Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar, stolar, allt som kan tänkas behövas finns på plats.
Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norin som har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.
När: 10 måndagar med start 6 februari
Tid: Kl. 16 - 17.15
Plats: Yoga & Meditation Center, Rådastocksvägen 1, Mölnlycke
Anmälan: Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

Fun for Funkis - träning för funkisfamiljer

Active i Landvetter erbjuder träning för barn och ungdomar med funktionsvariation. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut och friskvårdsinstruktör, vilka har kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, i grupp och tillsammans med föräldrar och kan ske i Actives gym, träningssal eller utomhus.
För information kontakta: Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Vattengymnastik

Vattengymnastik är en skonsam och mjuk träningsform som passar alla åldrar. Träningen är effektiv och ger resultat på kondition, styrka, balans och rörlighet utan att belasta leder. Vattnet används som motstånd och den egna kroppen som redskap. Alla tränar efter sin egen förmåga och passen lämpar sig för alla. Var med på en timmas gymnastik i 34° vatten. När: 10 måndagar med start 6 februari
Tid: Kl 13
Plats: Premiumhälsan, Milstensvägen 2 i Landvetter.
Anmälan: För anmälan och information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se. Begränsat antal platser.

Mindfulness i naturen

Forskningen är tydlig - vi mår bra av naturen. Påvisade hälsoeffekter är bland annat minskade stressnivåer, sänkt blodtryck och starkare immunförsvar.
Mindfulness i naturen erbjuder effektiv återhämtning och en paus från vardagens alla krav, intryck och beslut som tröttar ut vår hjärna. Vi övar oss i att lägga märke till tankar, känslor och kroppens signaler, att vara närvarande i nuet och låta naturen ge oss lugn.
Vi går långsamt och delvis i tystnad och stannar till för att under guidning i enkla övningar rikta uppmärksamheten mot våra sinnen. Träffarna har olika teman och innehåller bland annat kort teori, guidade meditationer, olika sinnesövning och tid för reflektion. Aktiviteten passar alla oavsett förkunskaper. Vi går på stigar med delvis ojämnt underlag och sitter även ner på marken.
Aktiviteten leds av Frida Wilhelmsson (Team Find Out), diplomerad mindfulnessinstruktör
Vi erbjuder en förmiddagsgrupp och en kvällsgrupp att välja mellan.

När: 3 onsdagar, 19 april, 3 maj och 17 maj
Tid: Två olika grupper; 10.30-12 eller 17.30-19
Plats: Labberaudden vid Råda Säteri i Mölnlycke. Samling på parkeringen vid stallet, Säteriallén 5.
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. Sista anmälningsdag 1 april. Begränsat antal platser.

Mindfulness

Mindfulness hjälper oss att hantera och förebygga stress. Det ger oss en möjlighet att lära känna oss själva samt att utveckla strategier för att bättre kunna möta känslor och situationer som vi stöter på i våra liv. Genom att utöva mindfulness utvecklar vi förmågor att i större utsträckning kunna styra våra tankar och att bli lite vänligare mot oss själva.

Nedan finns fyra ljudfiler med två olika mindfulnessövningar som du kan göra när det passar dig. Lyssna gärna på introduktionen innan du sätter igång.
Ljudfilerna är gjorda av Kina Nyman som är utbildare och föreläsare inom stress, mindfulness och olika former av yoga.

Mindfulness intro
Andrum
Att ge och ta emot medkänsla

Mötesplatser

Mötesplats för föräldrar till barn med NPF

Ett annorlunda föräldraskap som kräver lite mer
- en mötesplats för dig som är förälder till barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
En annorlunda och utmanande vardag kräver något extra av NPF-föräldrar. Hur känner du dig i din vardag? Ensam? Utmattad? Hoppfull? Frustrerad? Kreativ

Välkommen till ett öppet café där du möter andra som lever ett liv likt ditt. Träffa någon som förstår och som kan lyssna, peppa, bekräfta och tipsa. Vad vi pratar om påverkar du. På plats träffar du NPF-föräldrar som är initiativtagare till denna mötesplats och anhörigkonsulent, Sara Pölder. Om intresset finns kan vi samla oss kring något tema/ämne och tillsammans skapa innehåll för träffar i framtiden.
När: Onsdagar 1 februari, 15 mars och 26 april
Tid: 18 - 20
Plats: Mölnlycke fabriker, Bruksgatan 17, Studieförbundets vuxenskolans lokaler.
Anmälan: Ingen anmälan krävs, men har du möjlighet att meddela att du kommer är det bra för planering av fikat. Kontakta Sara 031-724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se Medarrangör: Studieförbundet vuxenskolan.

Enastående funkisförälder

En mötesplats för dig som är ensamstående förälder till barn med funktionsnedsättning. Detta är en grupp för dig som vill träffa andra i liknande situation och umgås. Du kan komma själv eller i sällskap med ditt/dina barn. Eva Widek, som jobbar i Råda församling, är arrangör och kommer att finnas med under träffarna. Innehållet är inte styrt utan det är ni deltagare som bestämmer hur träffarna ska se ut.
När: Söndag 15 jan, lördag 18 feb, lördag 11 mars, söndag 2 april (kl. 10-12 Påskpyssel) och lördag 6 maj
Tid: 13.30 - 15.30
Plats: Råda församlingshem, Mölnlycke (i bottenvåningen).
Anmälan: För anmälan och information kontakta Sara 031-724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se eller Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se.

Café

En gång i månaden, i både Mölnlycke och Landvetter, har vi café dit du kan komma för att ta en fika, få en pratstund, träffa andra i liknande situation och någon av anhörigkonsulenterna. Till caféet är alla anhöriga välkomna och ta gärna med din närstående. Ingen anmälan krävs.

Mölnlycke

När: Torsdagar 2 februari, 2 mars, 23 mars och 20 april
Tid: 14 - 15.30
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycketräffen

Landvetter

När: Måndagar 27 februari, 20 mars och 22 maj
Tid: 11 - 12
Plats: Landvetterträffen, Idrottsvägen 4B, Landvetter

För mer information kontakta Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se. eller Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se.

Sommaraktiviteter

Sommaren 2023 erbjuder vi nya sommaraktiviteter. Kom gärna med förslag på en aktivitet som du skulle uppskatta till:
Marie 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se eller
Sara 031- 724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

Kontaktformulär

Fyll i formuläret om du vill ha kontakt med en anhörigkonsult


Jag vill bli kontaktad av den som arbetar med:


........................................................................................

Stöd som kräver biståndsbeslut

Omsorgshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser:

Avlösarsevice och korttidsplats

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning - i syfte att återhämta dig. Den närstående kan under denna tid vistas på korttidsplats eller att någon från hemtjänsten avlöser i hemmet. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.
Avlösarservice
Korttidsplats

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder gemenskap och aktiviteter för personer som har nedsatt minnesfunktion eller som behöver social samvaro och stöd i att behålla sina funktioner. Dagverksamheten är också en avlastning för anhöriga.
Dagverksamhet

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigvård och anhöriganställning

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 031-724 61 00

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
  4. Ett mejl har nu skickats till din e-postadress. Klicka på länken i mejlet för att bekräfta prenumerationen.
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-16