Till innehållet

Anhörigstöd

Du som stödjer eller vårdar en person som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning, kan också behöva stöd.

Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt till sin närstående har laglig rätt till stöd från kommunen. För en del stödinsatser behövs ett beslut från kommunens omsorgshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Vårens aktiviteter finns samlat i ett program:
Vårens program 2024 (för utskrift) Pdf, 1.1 MB.

Stöd från anhörigkonsulenterna

I Härryda kommun finns två anhörigkonsulenter som är inriktade mot olika målgrupper. En arbetar för anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och den andra för anhöriga till personer som är äldre, har en demenssjukdom eller långvarig sjukdom. Anhörigkonsulenterna erbjuder och informerar om olika former av stöd till dig som anhörig samt anordnar aktiviteter utifrån efterfrågan och behov.

Enskilt samtal

Som anhörig kan du behöva prata med någon utomstående om din situation. Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödsamtal där du kan få vägledning, men också få bolla dina tankar och funderingar.

Sociala och hälsofrämjande aktiviteter

Om du vill kan du delta i olika former av sociala aktiviteter, exempelvis teaterbesök, resor med mera. Det erbjuds också regelbundna aktiviteter som till exempel vattengymnastik, massage, promenader och må-bra dagar.

Digitala föreläsningar

Från kaos till fungerande vardag med NPF

"Min inspiration och drivkraft är mina två barn som båda har flera npf-diagnoser. Jag vet av egen erfarenhet hur kämpig, utmanande och utmattande vardagen kan vara. Men jag har också fått uppleva när det vänder! Det vill jag dela med mig av till dig.”
Boel Olin är kognitiv NPF-coach och mamma till två barn som har flera NPF-diagnoser. I den här digitala föreläsningen kommer du att lära dig mer om NPF och hjälpsamma strategier som kompenserar för det som är svårt. Du får även ta del av Boels viktigaste insikter som förändrade livet för henne som NPF-förälder. Förhoppningen är att du efter föreläsningen fått inspiration, hopp och något konkret som gör att din vardag med NPF kommer fungera bättre redan imorgon.

När: Tisdag 27 februari klockan 18-19.30, digitalt via Teams.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Sista anmälningsdag 26 februari.
Medarrangör: Anhörigstödet i Mölndal, Partille och Lerum.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Empatitrötthet - en föreläsning för anhöriga i svåra livssituationer

Om din roll i din relation till ditt barn, vän, parter eller förälder, är att vara hjälpare, så är det viktigt att även kunna ta hand om sig själv. Det har du säkert hört en massa gånger. Men hur gör man det när det inte finns någon tid eller energi att ta ifrån?
Att drabbas av empatistress är något som är långt vanligare än många vet om. Ännu färre vet vad man ska göra åt det. Det kanske inte finns någon universallösning, men genom att skapa en medvetenhet om vilka känslor som tillhör vem och se var dina gränser går, kan ta dig en bit på vägen. I den här föreläsningen får du veta mer om empatistress och en förståelse för vad empati, medkänsla och självmedkänsla är. Du kommer få prova olika tekniker för att urskilja och möta dina egna behov och inte bara din närståendes samt prova på kropps- och tankeövningar som kan ge dig luftrum och balans. Föreläsning hålls av Julia Svahn, hälsopedagog samt instruktör och utbildare inom stresshantering och yoga.

När: Tisdag 19 mars klockan 18-19.30, digitalt via Teams.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Sista anmälningsdag 18 mars.
Medarrangör: Anhörigstödet i Mölndal, Partille och Lerum.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Anhöriga och juridiken

En föreläsning där du som anhörig får information och svar på frågor kring vad som gäller juridiskt i vissa frågor. Vad bör jag som anhörig veta och känna till när jag företräder min närstående t. ex. med framtidsfullmakt, ersättningar, vård och stöd, arv och testamente? Föreläser och svarar på frågor gör Maria Nyström Agback. Maria är jurist på Schizofreniförbundet och Anhörigas Riksförbund.

När: Tisdag 9 april klockan 18-19.30, digitalt via Teams.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Sista anmälningsdag 8 april.
Medarrangör: Anhörigstödet i Mölndal, Partille och Lerum.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Föreläsningar

När minnet sviktar

En föreläsning om hur du som anhörig kan hitta nya strategier när hälsa och livskvalitet påverkas av sjukdom. Föreläsare Ulrika Fredh ger tips och trix kring hur du kan hitta vardagsglädje tillsammans med din närstående enligt devisen ”Det ska vara gott att leva”. Med engagemang och humor förmedlar hon sina kunskaper och erfarenheter inom området, med fokus på det allra viktigaste – att trots alla hinder, få leva sitt liv fullt ut! Ulrika jobbar som anhörigkonsulent i Göteborgsstad och sitter med i styrelsen i demensförbundet.

När: Tisdag 20 februari kl. 18.00-19.30.
Plats: Mölnlycke kulturhus, Lilla salen.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 19 februari.
Medarrangör: Demensföreningen Mölndal – Härryda.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Självskadebeteende och ätstörning

Johanna Yrvelid är representant för föreningen SHEDO som arbetar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt stödja drabbade och anhöriga. Johanna har bred erfarenhet av att leva med någon som är drabbad av självskadebeteende och ätsvårigheter då flera av hennes barn har hamnat i känslor som för dem varit övermäktiga och som tagit sig uttryck på dessa sätt.

I den här föreläsningen kommer Johanna att informera om SHEDO och vad självskadebeteende och ätstörning är. Hon kommer gå in på vad beteendet fyller för funktion, förekomst, hjälpsamma antaganden och uttryck. Fokus ligger också på bemötande, strategier, varningssignaler, myter och hur man kan ta sig igenom det som är svårt.

När: Tisdag 23 april kl. 18.00-19.30.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Härryda, Bruksgatan 17 (Mölnlycke fabriker).
Anmälan: Studieförbundet vuxenskolan Länk till annan webbplats.
Medarrangör: Studieförbundet vuxenskolan.

Att prata med ditt barn

En föreläsning om vikten att ta hand om oro och rädslor i ett tidigt stadie. Med utgångspunkt i ett läs- och lekfrämjande fokus tittar vi närmre på några av de faktorer som bidrar till att barn och unga utvecklar motståndskraft i svåra livssituationer och utifrån det kan stödjas i att bygga upp sin inre styrka.

Oro och rädslor tar sina egna vägar och växer sig stora om barn och unga lämnas ensamma med dem. Förmågan att be om hjälp och ta emot stöd kan stärkas tidigt men även i akut läge. Vi vuxna har ansvar för att säkerställa att det stödet finns förebyggande, i närtid och i ett längre perspektiv. Man kan inte lösa eller återkalla det som händer eller har hänt men man kan återta en ny form av kontroll och definitivt tända livsgnistor på vägen!

Föreläser gör Annika Kjeller som är pedagog och innehar mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, unga och deras familjer i sorg och svåra situationer. Hon delar också sin egen livsberättelse om svår sorg och kris i familjen. Aktuell forskning vävs samman med praktiska verktyg.

När: Torsdag 22 februari klockan 18.00-19.30.
Plats: Mölnlycke kulturhus, Lilla salen.
Anmälan: Föreläsning "Prata med ditt barn"
Medarrangör: Härryda kultur.

Aktiv verkstad

Sagan om mig, mina känslor och tankar

I anslutning till föreläsningen ”Att prata med ditt barn” håller Annika Kjeller i en kreativ och läsfrämjande insats i grupp för barn 6-10 år. Det är en aktiv verkstad om känslor och tankar i samtal om sorg och i samtal om sådant som kan vara svårt. Föräldrar är varmt välkomna att följa med. Oavsett vad man går igenom är känslostormarna på många sätt lika. Böcker och sagornas värld är ett sätt att hjälpa till med att förstå, bearbeta och förklara det man är med om. En spegling i litteraturen ger stöd. Barnbibliotekarie Louise Svantesson läser högt ur barnböcker relaterade till känslor i dessa situationer. Annika leder samtal tillsammans med barnen kopplat till ämnet och introducerar aktiviteten att tillverka en egen sagobok om sin livsberättelse. Med sig själv eller någon annan hjälte i huvudrollen. Vi gör även ett gemensamt avslut innan vi skiljs åt.

När: Lördag 2 mars klockan 13-15.
Plats: Mölnlycke kulturhus, Lilla salen.
Anmälan: Aktiv verkstad "Sagan om mig, mina känslor och tankar"
Medarrangör: Härryda kultur.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra som befinner sig i liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra. Ett tryggt forum för gemenskap, kunskap och energipåfyllnad. Grupperna leds av en anhörigkonsulent. För att en grupp ska starta behöver det vara minst fem deltagare. Kom gärna med förslag på samtalsgrupp utifrån ett visst tema.

Att vara son eller dotter

Samtalsgrupp för dig som vårdar/hjälper din äldre förälder.

När: En måndag i månaden med start i februari.
Tid: 16.30-18.00.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke (Mölnlycketräffen).
Anmälan och frågor: Marie Löwenberg.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att vara make , maka eller sambo.

En samtalsgrupp för dig som vårdar eller hjälper din partner.

När: Vi har grupper måndag eller onsdag var tredje vecka i Landvetter. Var tredje tisdag har vi grupp i Mölnlycke.
Tid: 10-12.
Anmälan och frågor: Marie Löwenberg.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att vara förälder till barn med NPF

En samtalsgrupp för dig med barn upp till 12 år.

När: Fyra torsdagar 16 maj, 23 maj, 30 maj, 13 juni.
Tid: 17-19.
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke.
Anmälan och frågor: Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att vara förälder till ung vuxen med NPF

En samtalsgrupp för dig som är förälder till en ungdom på väg mot vuxenlivet.

När: Fyra tillfällen. Gruppen startar när tillräckligt många har anmält sig.
Plats: Biblioteksgatan 23 i Mölnlycke eller digitalt via Teams.
Anmälan och frågor: Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att vara förälder till ung vuxen med IF

När en ung person ska ta steget ut i vuxenlivet är det mycket som händer både för den unge och för föräldrar. Att dessutom vara förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning innebär många gånger fler utmaningar och funderingar inför framtiden. Det är mycket du som förälder behöver känna till för att den unge ska få ett så bra stöd som möjligt, men också att hantera egna tankar och känslor kring till exempel oro för framtiden, självständighet och att släppa taget.

I den här samtalsgruppen får du tillsammans med andra i liknande situation utbyta tankar och erfarenheter om hur det är att vara förälder till ung vuxen med intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallat utvecklingsstörning). Samtalet leds av anhörigkonsulenter.

När: Fyra torsdagar 22 februari, 14 mars, 4 april, 25 april.
Tid: 15.00-16.30.
Plats: Lokal meddelas senare.
Anmälan: Sara Bexon Pölder. Sista anmälningsdag 9 februari.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att stå nära någon som mår dåligt

En samtalsgrupp för dig som stöttar en vuxen person med psykisk ohälsa. Livet nära en person med psykisk ohälsa är fyllt av alla sorters samtal. Det kan vara samtal som inte hörs men som pågår i tanken, diskussioner med myndigheter, förklaringar inför en oförstående omgivning eller rena ”förhandlingar” med den som är sjuk. Genom att samtala om våra känslor och upplevelser kan vi hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. I ett nytt ljus kanske vi orkar och vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Samtalet leds av anhörigkonsulenter.

När: Fem onsdagar varannan vecka, 13 mars, 27 mars, 10 april, 24 april och 8 maj.
Tid: 17-19.
Plats: Lokal meddelas senare.
Anmälan: Sara Bexon Pölder. Sista anmälningsdag 6 mars.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Att vara förälder till barn med problematisk skolfrånvaro

En skolsituation som inte fungerar är en utmanande situation, inte bara för barnet/ungdomen, utan hela familjen. Det här är en samtalsgrupp för dig som är förälder till ett barn som har problematisk skolfrånvaro och vill få möjlighet att dela det som känns svårt och känna gemenskap med andra som är i liknande situation. Utifrån teman och diskussionsfrågor från Riksförbundet Attentions samtalsmaterial ”Vägen tillbaka” pratar vi bland annat om kommunikationen med skolan, att stötta sitt barn och att ta hand om sig själv. Samtalet leds av anhörigkonsulent.

När: Fem torsdagar varannan vecka, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj och 16 maj.
Tid: 17-19.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder. Sista anmälningsdag 13 mars.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Samtal om livet

Vad kan öka vår livskvalitet och motståndskraft när livet prövar oss? Vad är viktigt, vad ger livet mening? I den här samtalsgruppen får du möjlighet att prata om hur du ser på livet och vad som får dig att må bra. Vi kommer att använda oss av samtalskort som har olika teman för att undersöka vad som väcker din motivation och känsla av inspiration. Vi träffas i en mindre grupp och samtalet leds av anhörigkonsulenterna.

När: Fem onsdagar 6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april och 8 maj.
Tid: 10-12.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 28 februari.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Bokcirklar

Läsa tillsammans och dela erfarenheter - Prova på!

Välkommen till prova-på tillfälle där vi läser texter tillsammans för att dela tankar och reflektioner över livet. Du väljer själv hur delaktig du vill vara. Texterna kan bestå av dikter, noveller eller utdrag ur romaner och är utvalda av en bibliotekarie utifrån teman du som anhörig kan möta i din vardag. Vi använder oss av Shared Reading-metoden, det vill säga att vi läser högt tillsammans i ett tryggt rum med pauser för samtal och eftertanke. Tillsammans får vi texten att växa och stärker varandra genom att reflektera och dela erfarenheter. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, och det kostar ingenting att vara med. Vi bjuder på fika.

Samtalsledare är Annika Hjertström, bibliotekarie, tillsammans med Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent. Om intresse finns kommer vi starta en grupp där vi träffas vid 5 tillfällen under våren.

När: Tisdag 20 februari.
Tid: 10.00-11.30.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder
Kontaktuppgifter anhörigstöd


Bokcirkel för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning

Under några träffar i vår arrangeras bokcirkel för dig i ålder 8-12 år och som är syskon till ett barn med särskilda behov. Under ledning av barnbibliotekarier kommer ni att läsa texter tillsammans och prata om dessa och tankar som uppkommer under och efter läsningen. Det krävs ingen förberedelse innan utan texten läses på plats. Ledarna läser högt och reflekterar kring texten. De som vill får gärna också läsa och dela med sig av tankar, men det är också okej och välkommet att sitta helt tyst.

Datum, var träffarna kommer äga rum och mer exakt upplägg kommer senare i vår.

För mer information och intresseanmälan kontakta: Louise Svantesson, barnbibliotekarie, louise.svantesson@harryda.se

Cirklar och kurser

Cirkel i demenssjukdomar

En cirkel om kognitiv svikt/demenssjukdomar kommer att starta under våren. Under fem tisdagar kommer du bland annat att få information om olika demenssjukdomar och hur du bemöter en person med demens. Du kommer också att få praktiska tips vad du kan tänka på för att på bästa sätt kunna hjälpa den som har en sådan sjukdom. Olika personer från demensteamet medverkar. Om din närstående inte kan vara själv hemma vid dessa tillfällen finns det under tiden möjlighet att vistas på dagverksamheten Smultronstället där det finns personal på plats. Meddela i så fall det i samband med anmälan till cirkeln.

När: Fem tisdagar i rad med start 27 februari.
Tid: 17.00-19.30.
Plats: Samlingssalen Ekdalagården, Ekdalavägen 7, Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Sista anmälningsdag 24 februari. Begränsat antal platser.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Digital stresshanteringskurs

Empatitrötthet är ett vanligt tillstånd för den som länge har gått med en långdragen stress vid en anhörigsituation. En långt pågående stressreaktion kan leda till utmattning, särskilt om vi inte har resurser och strategier för att bemästra situationen. Under kursens gång får du ta del av kunskap, andningsteknik, enkla och välgörande rörelser samt guidad meditation.
Denna digitala kurs leds av Julia Svahn, hälsopedagog samt instruktör och utbildare inom stresshantering och yoga. Julia brinner för att sprida kunskap om människans egen kapacitet att läka och påverka sin kropp, sinne och känslor.

När: Tisdag 2 april, tisdag 16 april, torsdag 2 maj, tisdag 14 maj.
Tid: 18-19.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Sista anmälningsdag 25 mars. Begränsat antal platser.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Mötesplatser

Ett annorlunda föräldraskap som kräver lite mer

En mötesplats för dig som är förälder till barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En annorlunda och utmanande vardag kräver något extra av NPF-föräldrar. Välkommen till ett öppet café där du möter andra som lever ett liv likt ditt. Träffa någon som förstår och som kan lyssna, peppa, och ge tips. Vad vi pratar om påverkar du. På plats träffar du NPF-föräldrar som är initiativtagare till denna mötesplats. Om intresset finns kan vi samla oss kring något tema/ämne och tillsammans skapa innehåll för träffar i framtiden.

När: Varannan onsdag, jämna veckor, med start 10 januari.
Tid: 18-20.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycke.
Anmälan: Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Enastående funkisförälder

En mötesplats för dig som är ensamstående förälder till barn med funktionsnedsättning Detta är en grupp för dig som vill träffa andra i liknande situation och umgås. Du kan komma själv eller i sällskap med ditt/dina barn. Eva Widek, som jobbar i Råda församling, är arrangör och kommer att finnas med under träffarna. Innehållet är inte styrt utan det är ni deltagare som bestämmer hur träffarna ska se ut.

När: Lördag 27 januari, lördag 24 februari, söndag 24 mars, söndag 21 april och lördag 4 maj.
Tid: 13.30-15.30. Undantag söndag 24 mars, då är tiden klockan 10.00.
Plats: Råda församlingshem, Mölnlycke (i bottenvåningen).
För mer information kontakta: Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Café Förgätmigej

En mötesplats för dig som anhörig och den du står nära som har kognitiv svikt/demenssjukdom.
Detta är en mötesplats som vänder sig till dig som anhörig och din närstående som har minnesproblematik eller en kognitiv svikt. Vi möts över en enkel aktivitet och samtal där vi utbyter tankar och erfarenheter om det som ligger oss varmt om hjärtat. Kom för en fika, social gemenskap och goda samtal.
Arrangeras tillsammans med Demensföreningen Mölndal-Härryda.

När: Torsdagar 21 mars, 11 april, 2 maj och 23 maj.
Tid: 14.00-15.30.
Plats: Biblioteksgatan 23, Mölnlycketräffen.
Anmälan: Senast dagen innan respektive tillfälle till Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Skapande aktiviteter

Keramik

Den här kursen riktar sig både till nybörjare och till dig som är van att arbeta med lera. De första två gångerna av kursen kommer du att utifrån dina kreativa idéer få bygga, kavla och skulptera i stengodslera (ingen drejning). Det sista tillfället ägnas främst åt glasering av det du skapat. Kursledare är Kristina Wagnås som är utbildad keramiker och pedagog.
När: 20 februari, 5 mars och 19 mars.
Tid: 18.00-20.15.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Härryda, Bruksgatan 17 i Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Begränsat antal platser. Anmälan senast 13 februari.

Korttillverkning

Med papper och olika verktyg skapas personliga kort till exempelvis bemärkelsedagar och högtider. Färdiga kort finns som inspiration.
När: Tisdag 6 februari.
Tid: Klockan 18-20.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Härryda, Bruksgatan 17 i Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg senast 30 januari.

Decoupage

Decoupage är ett sätt att montera ett mönster, från till exempel en servett, på en vas, kruka eller ask. När bilden är monterad säkras den med en lack. Resultatet blir ett överraskande vackert konstverk.
När: Lördag 9 mars.
Tid: Klockan 10-13.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Härryda, Bruksgatan 17 i Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg senast 2 mars.

Smycketillverkning

Med pärlor och andra smyckesdetaljer får du möjlighet att skapa olika smycken utifrån eget tycke och smak. Förslag på smycken finns som inspiration.

När: Torsdag 11 april.
Tid: Klockan 18-20.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Härryda, Bruksgatan 17 i Mölnlycke.
Anmälan: Sara Bexon Pölder eller Marie Löwenberg. Begränsat antal platser.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Hälsofrämjande aktiviteter

Yoga

Yoga & meditation hjälper oss att bli lite mer närvarande, mindre stressade, mjukare i kroppen, känna mindre smärta, ger oss bättre sömn, starkare immunförsvar med mera. Listan kan göras lång och det finns idag mycket forskning som visar på alla goda effekter.
Vid varje tillfälle har vi en längre djupavslappning samt en kortare meditation. Upplägget är anpassat efter nybörjare. Yogamattor, filtar, stolar, allt som kan tänkas behövas finns på plats. Lärare är Martina Everding Olsson och Lotta Norin som har många års erfarenhet av att leda yogagrupper.
Denna aktivitet riktar sig i första hand till dig som stödjer eller vårdar en närstående som bor i ordinärt boende.

När: Tio måndagar med start 5 februari (uppehåll 12 februari).
Tid: Klockan 16.00-17.15.
Plats: Yoga & Meditation Center, Rådastocksvägen 1, Mölnlycke.
Anmälan: Marie Löwenberg eller Sara Bexon Pölder. Begränsat antal platser.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Ta en paus

Kom och ta en paus där vi lyssnar på lugn musik och gör enklare mindfulnessövningar tillsammans. Mindfulness hjälper oss att hantera och förebygga stress och ger oss en möjlighet att utveckla strategier för att bättre kunna möta känslor och situationer vi stöter på i våra liv.

När: Tre torsdagar, 7 mars, 18 april och 16 maj.
Tid: Klockan 14-15.
Plats: Biblioteksgatan 23.
Anmälan: Senast dagen innan till Marie Löwenberg eller Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Nedan finns tre ljudfiler med två olika mindfulnessövningar som du kan göra när det passar dig. Lyssna gärna på introduktionen innan du sätter igång.
Ljudfilerna är gjorda av Kina Nyman som är utbildare och föreläsare inom stress, mindfulness och olika former av yoga.
Mindfulness intro (ljudfil)
Andrum (ljudfil)
Att ge och ta emot medkänsla (ljudfil)

Vattengymnastik

Vattengymnastik är en skonsam och mjuk träningsform som passar alla åldrar. Träningen är effektiv och ger resultat på kondition, styrka, balans och rörlighet utan att belasta leder. Vattnet används som motstånd och den egna kroppen som redskap. Alla tränar efter sin förmåga och passen lämpar sig för alla. Var med på en timmas gymnastik i 34° vatten. Denna aktivitet riktar sig i första hand till dig som stödjer eller vårdar en närstående som bor i ordinärt boende. Denna aktivitet riktar sig i första hand till dig som stödjer eller vårdar en närstående som bor i ordinärt boende.

När: Tio måndagar med start 5 februari.
Tid: Klockan 13-14.
Plats: Premiumhälsan, Milstensvägen 2 i Landvetter.
Anmälan: Marie Löwenberg eller Sara Bexon Pölder. Begränsat antal platser.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Massage

Massage har en rehabiliterande och förebyggande effekt och de positiva effekterna är många. Massagen utförs av Charlotte Söderström på Liva friskvård i Mölnlycke. Du anmäler dig till någon av oss anhörigkonsulenter för att få din massagebiljett och bokar därefter din tid själv. Det finns ett begränsat antal biljetter. Denna aktivitet riktar sig i första hand till dig som stödjer eller vårdar en närstående som bor i ordinärt boende.

Anmälan: Marie Löwenberg eller Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Fun for Funkis

Active Rehab i Landvetter centrum erbjuder träning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Träningen anpassas utifrån barnets behov och sker tillsammans med fysioterapeut som har stor kunskap om att möta barn i behov av särskilt stöd. Träningen erbjuds både enskilt, tillsammans med förälder och eventuellt i mindre grupp.

För information kontakta: Sara Bexon Pölder.
Kontaktuppgifter anhörigstöd

Kontaktformulär

Fyll i formuläret om du vill ha kontakt med en anhörigkonsult


Jag vill bli kontaktad av den som arbetar med:


........................................................................................

Stöd som kräver biståndsbeslut

Omsorgshandläggare gör bedömningar, utreder behov och fattar beslut gällande följande insatser:

Avlösarsevice och korttidsplats

Du som vårdar en närstående i hemmet kan få avlösning - i syfte att återhämta dig. Den närstående kan under denna tid vistas på korttidsplats eller att någon från hemtjänsten avlöser i hemmet. Ibland kan det passa att bo växelvis hemma och på ett korttidsboende.
Avlösarservice
Korttidsplats

Dagverksamhet

Dagverksamheten erbjuder gemenskap och aktiviteter för personer som har nedsatt minnesfunktion eller som behöver social samvaro och stöd i att behålla sina funktioner. Dagverksamheten är också en avlastning för anhöriga.
Dagverksamhet

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning för att vårda en äldre närstående som behöver hjälp med sin personliga omsorg. Det finns två former av ersättningar: anhörigvård och anhöriganställning

Ansöka om stöd

För mer information och för att att ansöka om ovanstående insatser är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 031-724 61 00

Kontakt

Marie Löwenberg, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som är äldre, har demenssjukdom eller långvarig fysisk sjukdom.

Sara Bexon Pölder, anhörigkonsulent

Anhöriga till personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Postadress:
Härryda kommun
Anhörigstöd
435 80 Mölnlycke

Prenumerera på sidan Anhörigstöd

  1. Klicka i Prenumerera
  2. Fyll i din e-postadress
  3. Klicka OK
  4. Ett mejl har nu skickats till din e-postadress. Klicka på länken i mejlet för att bekräfta prenumerationen.
Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-12