Till innehållet

Rehabilitering och hjälpmedel

Du som har en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering.

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabenhetens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för rehabilitering inklusive utprovning och förskrivning av hjälpmedel för dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre eller har en funktionsnedsättning
  • vistas på korttidsboende
  • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
  • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården.

Du ska kunna förbättra eller bibehålla dina funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet så långt det är möjligt. Rehabenheten utreder, behandlar samt ger utbildning och råd i rehabiliterande frågor. Det kan också bli aktuellt att prova ut och skriva ut hjälpmedel eller skriva intyg för bostadsanpassning.
Bostadsanpassning

Omvårdnadspersonal utför den dagliga träningen

Huvudsakligen arbetar arbetsterapeuter och fystioterapeuter utifrån ett konsultativt arbetssätt. Det betyder att de utbildar och handleder omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet, som är de som utför den dagliga träningen. Utbildningen kan också rikta sig till anhöriga.

Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behov och skriver ut hjälpmedel utifrån gällande regler för Västra Götalandsregionen. Hjälpmedel ska återlämnas när behovet har upphört.

Kontakt

Rehabenheten

031-724 65 65

Telefontid:
måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Återlämning av hjälpmedel
sker efter överenskommelse.

Malin Borg, enhetschef

Elisabet Johansson, hjälpmedelsansvarig        

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-13