Till innehållet

Avgifter inom hemtjänst

Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänster enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiftsutrymme och maxtaxa

Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomst är avgiften högst 2 359 kronor per månad (maxtaxa) om du bor i egen bostad.
Beräkning av avgiftsutrymme.

Avgifter för person som bor i egen bostad

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift


Service, städ, tvätt, renbäddning, inköp, ärende

419 kr/timme

Omvårdnad nivå 1: Upp till ett insatstillfälle per vecka

523 kr/månad

Omvårdnad nivå 2: Två till sex insatstillfällen per vecka

1 257 kr/månad

Omvårdnad nivå 3: Sju eller fler insatstillfällen per vecka

2 304 kr/månad

Omvårdnad i korttidsboende

79 kr/dygn

Trygghetsinsats t ex trygghetstelefon

209 kr/månad

Kommunal hälso- och sjukvård

744 kr/månad

Oregelbunden avlösning av närstående

419 kr/timme, max 838 kr/månad

Oregelbunden ledsagning

419 kr/timme


Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Mat vid distribution till hemmet

77 kr/portion

Måltider i dagverksamhet

77 kr/dag

Måltider i korttidsboende

128 kr/dygn


Avgifter för person som bor på äldreboende eller gruppbostad

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

2 359 kr/mån

Måltider

3 845 kr/mån


Avgifter för person som bor på äldreboende eller gruppbostad

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Förbrukningsvaror

120 kr/mån


Observera att avgifterna gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Monica Lundgren, avgiftshandläggare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-31