Till innehållet

Äldre

Du som är äldre och har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt - oavsett om du bor hemma eller på ett boende.

Brukare och personal på Ekdalagården cyklar på sside by side cykeln

Foto: Anna Sigvardsson

Ansök om stöd

Ansökan kan göras via vår e-tjänst, blankett eller telefon. Du kan ansöka om hemtjänst och andra insatser så som exempelvis trygghetstelefon (trygghetslarm), dagverksamhet och växelvård.
Kontaktuppgifter socialsekreterare omsorg

Vad händer sedan?

Du träffar en socialsekreterare och ni går tillsammans igenom din situation. Därefter fattar socialsekreteraren ett beslut utifrån dina behov. I beslutet står det vilken hjälp du har rätt till eller varför du fått avslag på din ansökan. Vi strävar efter att hantera din ansökan så skyndsamt som möjligt. I de flesta fall kan din socialsekreterare meddela dig en ungefärlig tid när din ansökan kan hanteras.

Beslutet grundas i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt från politiska inriktningsmål i Härryda kommun.

Kontakt

Kontaktcenter

Besöksadress:

Kommunhuset, Råda torg, Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Postadress:

Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-30