Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra

Landvetter södra är ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Härryda kommun. Målet är att utveckla en ny hållbar stad från grunden med minst 25 000 invånare. Uppdraget med att leda, utveckla och marknadsföra området har det kommunalägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Läs mer Länk till annan webbplats..

Planeringen av området har bedrivits delvis i en fördjupning av översiktsplan där det har genomförts ett samråd under 2020. Det arbetet är nu avbrutet och den fortsatta planeringen kommer ske genom kommande detaljplaner och inom den kommunomfattande översiktsplanen.

Inkomna synpunkter under samrådet finns sammanställda för att kunna ta del av och hitta svar i de fortsatta processerna.

Målet är en ny typ av stad

En viktig utgångspunkt är att anpassa den nya staden till naturens förutsättningar - det vill säga den varierande topografin och de höga naturvärdena - i planeringen för ny infrastruktur och bebyggelse.

Bebyggelsen ska inkludera bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, moderna och mänskliga staden som kommunfullmäktige beslutat om.

Status och dokument

Ordlista

Kontakt

Mariana Andersson
Verksamhetschef Plan och bygglov
031-724 61 00 (växel)
mariana.andersson@harryda.se

Matilda Svenning
Stadsarkitekt
031-724 61 00 (växel)
matilda.svenning@harryda.se