Till innehållet

Uppvärmning

Det finns många sätt att värma upp byggnader. Olika lösningar har olika fördelar och nackdelar som måste vägas mot varandra. Exempel på olika uppvärmningssystem är fjärrvärme, bergvärme, luftvärme, direktverkande el, vedpanna, pellets och oljepanna.

Energirådgivning

Att välja uppvärmning är inte så enkelt då det finns många faktorer att ta hänsyn till. Några saker som påverkar är vilken typ av hus man har, planlösning och isolering.

Om du vill ha råd om vilken lösning som passar dig bäst så har kommunen en kunnig energi- och klimatrådgivare.
Rådgivning och tips

System för uppvärmning

Vissa uppvärmningssystem kräver att du anmäler eller ansöker före du installerar anläggningen och använder den. Dessa regler finns bland underrubrikerna i detta avsnitt, men tänk på att även andra typer av regler kan gälla för just den uppvärmningslösning du vill ha.

Kontakt

Hans-Erik Linnros, energi-och klimatrådgivare

Miljö- och hälsoskydd, tillstånd och tillsyn

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-03