Till innehållet

Inreda bostad, vind

Att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus kräver att du gör en anmälan vilket är en enklare form av ansökan. Om du ska inreda vinden i ett befintligt bostadshus måste du söka bygglov för ändrad användning.

Inreda ytterligare bostad

Att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus kräver att du gör en anmälan vilket är en enklare form av ansökan. Bygglovsbefrielsen gäller endast enbostadshus, inte andra byggnader på tomten. Du måste göra en anmälan och får ett startbesked från bygglovsenheten innan du får börja bygga. Om bostaden blir mer än 30 kvadratmeter måste du följa de regler om tillgänglighet och utformning som finns i Boverkets byggregler BBR21 följas.

Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd. Länk till annan webbplats.

Inreda vind

Om du ska inreda vinden i ett befintligt bostadshus måste du söka bygglov för ändrad användning. För att vinden ska vara lämplig att inreda till boyta bör rumshöjden vara minst 2,3 meter. I delar av rum där ståhöjd krävs bör det inte vara lägre än 1,9 meter. Fönsterglasarean i varje bostadsrum bör vara minst 10 procent av golvarean i rummet enligt. Om du vill bygga nya takkupor eller sätta in takfönster måste du söka bygglov eller göra en anmälan.

Ändrad användning

Detaljplanen kan ha bestämmelser som begränsar möjligheterna att inreda vinden.

Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-29