Till innehållet

Takkupa

En takkupa är en tillbyggnad på hustaket. Du behöver oftast bygglov för att bygga takkupor, men det finns undantag.

Takkupor är tillbyggnader

En takkupa räknas som en tillbyggnad – alltså något som gör byggnaden större. Du måste vanligtvis söka bygglov för att bygga takkupor, om inte takkuporna uppfyller vissa krav. De räknas då som så kallade attefallsåtgärder.

Takkupor på bostadshuset som inte kräver bygglov

Om takkuporna räknas som attefallsåtgärder räcker det med att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du börjar bygga.

Dessa krav gäller för attefallstakkupor:

 • Du får bygga takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Du får bygga max två takkupor om huset inte har någon takkupa sedan tidigare.
 • Du får bara bygga en takkupa om huset redan har en takkupa sedan tidigare.
 • Takkuporna får inte tillsammans ta upp mer än halva takets bredd (det som kallas takfallet).
 • Du får inte göra ingrepp i den bärande konstruktionen. Den bärande konstruktionen är till exempel balkar och takstolar.
 • Du får inte bygga en så kallad frontespis. En frontespis är en takkupa vars främre vägg går i linje med fasaden på våningen under. Frontespisens fasad sticker alltså ut lika långt som byggnadens fasad.
 • Fastigheten som du vill bygga på får inte vara kulturhistoriskt värdefull eller ligga inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.

Om det du vill bygga inte uppfyller dessa krav, till exempel om huset redan har två eller fler takkupor, måste du söka bygglov. Du måste också söka bygglov om du vill bygga en frontespis.

Du behöver alltid ett bygglov om du vill bygga takkupor på en fastighet eller inom ett område som är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefullt.

Skicka in dessa handlingar med din ansökan eller anmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

 • en situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning) om du söker bygglov, eller baserad på en nybyggnadskarta för anmälan om du gör en anmälan
 • en eller flera planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan
 • fasadritningar i skala 1:100 som visar takkupan ur alla väderstreck som den är synlig
 • sektionsritningar i skala 1:100
 • konstruktionsritningar eller en teknisk beskrivning
 • ett förslag till en kontrollplan Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift).

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15