Till innehållet

Solceller

Oftast behöver du inget bygglov för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus eller en komplementbyggnad. Men det finns undantag. Här beskriver vi i vilka lägen du behöver söka bygglov och när du inte behöver göra det.

Då behöver du söka bygglov

Det första som avgör om du behöver söka bygglov är hur du placerar solcellerna. Du kan välja om du ska placera dem på en byggnad eller om de ska vara fristående. Om de ska vara fristående måste du söka bygglov om det kommer att finnas plats under solcellerna där man kan vistas. Detta gäller oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför kommunens detaljplanerade områden.

Det andra som påverkar om du behöver söka bygglov är om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område eller inte. Du kan kontrollera om din fastighet gör det på den här sidan:
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Solceller inom ett detaljplanerat område

Om fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område behöver du ta hänsyn till fler saker.

Du måste söka bygglov om du

  • integrerar solcellerna i byggnadens tak eller väggar, istället för att montera solcellerna utanpå
  • monterar solcellerna utanpå taket eller väggarna, men solcellerna inte följer byggnadens form.

Du måste också söka bygglov om något av detta stämmer:

  • Det står i detaljplanen eller särskilda områdesbestämmelser att man måste söka bygglov för solceller.
  • Fastigheten och/eller området är kulturhistoriskt värdefullt.
  • Fastigheten ligger inom ett riksintresse.

Solceller utanför detaljplanerade områden

Du behöver inte söka bygglov om du vill ha solceller på en fastighet som ligger utanför kommunens detaljplanerade områden och det inte finns andra områdesbestämmelser som säger att man måste söka bygglov. Men tänk på att du kanske ändå måste göra en anmälan. Fråga gärna bygglovsenheten om du är osäker.

Mer om solceller

Här kan du läsa mer om solceller:
Solceller

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15