Till innehållet

Skylt

Du behöver oftast söka bygglov om du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt i ett detaljplanerat område.

Följande räknas som skyltar

En skylt är en tavla, bildskärm, vepa, flagga, ljusprojektion eller liknande som förmedlar reklam, information eller ett budskap. Skylten kan bestå av texter och bilder. Den kan sitta på en fasad eller stå på marken. Att måla textbudskap på en fasad räknas som en skylt.

De flesta skyltar kräver bygglov

Om du vill sätta upp, flytta eller ändra en skylt inom ett detaljplanerat område måste du söka bygglov. Utanför detaljplanerade områden behöver du oftast inte söka bygglov. Det finns även vissa tillfällen då du inte behöver söka bygglov inom ett detaljplanerat område.

Du behöver inte söka bygglov för följande:

 • En skylt som är mindre än en kvadratmeter (förutom om den sitter på eller bredvid en byggnad eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt – då måste du söka bygglov).
 • En orienteringstavla som är mindre än två kvadratmeter (förutom om den sitter på eller bredvid en byggnad eller i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt – då måste du söka bygglov).
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
 • En skylt inomhus som inte lyser.
 • En gatupratare om du tar in den varje dag.
 • En affisch på en affischtavla.
 • Valreklam i samband med ett val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med en folkomröstning.
 • En nationsflagga, en flagga med kommunvapen eller liknande.
 • En trafikskylt eller informationsskylt enligt vägmärkesförordningen eller sjöfartsförordningen.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

När du utformar och placerar skylten

Tänk på att även om du inte behöver söka bygglov måste du alltid tänka på hur du utformar och placerar din skylt:

 • Skylten får inte hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
 • Konstruktionen ska hålla för väder och vind.
 • Skylta med måtta. Lyft fram verksamhetens namn så att besökare hittar dit.
 • Anpassa skylten efter byggnadens arkitektur och detaljer, till exempel var du sätter den i förhållande till fönster, dörrar och lister.
 • Samordna formen, färgerna och storleken om det finns andra skyltar på byggnaden.
 • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Om skylten är väl utformad kan den synas på långt håll och läsas av personer med nedsatt syn, även om den är liten.
 • Anpassa eventuell belysning och ljud så att skylten inte stör boende.
 • Undvik blinkande, rörliga och låtande skyltar som kan störa trafiksäkerheten.
 • Anpassa skylten efter gaturummet, till exempel genom att koncentrera ljuset från skylten kring entrévåningen och gatans nivå.
 • Undvik skyltar längs infarter, kajer och broar.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15