Till innehållet

Altan

En altan kan vara allt från ett lågt trädäck på marken till en stor konstruktion på pelare. Det innebär att olika altaner påverkar husets utseende och omgivning olika mycket. Därför behöver man bygglov för vissa altaner men inte andra.

Krav för att bygga en altan utan bygglov

Du behöver inte ansöka om bygglov eller anmäla ditt altanbygge om golvet är lägre än 0,5 meter över marken, oavsett var på tomten du placerar altanen. Då kan du börja bygga när du vill.

Du kan också bygga en högre altan utan bygglov, men då måste altanen uppfylla alla dessa krav:

  • Altanen ska tillhöra ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus). Om altanen istället tillhör en gäststuga eller en byggnad som du använder som bostad utan att ha sökt bygglov för det (till exempel ett förråd som du har ändrat till en bostad) måste du söka bygglov för altanen.
  • Om altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus) får den ligga maximalt 3,6 meter från fasaden och den får inte vara högre än 1,8 meter i golvhöjd i någon del. Man räknar höjden från markens lägsta nivå längsmed altanens utsida till altanens högsta punkt. Om altanen har ett tätt staket, plank eller mur så räknas det in i höjden.
  • Altanen ska ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera altanen närmare tomtgränsen måste du ha din grannes godkännande. Du får inte placera altanen närmare en allmän plats, en gata eller en väg än 4,5 meter.

Om din altan inte uppfyller dessa kriterier kan du fråga kommunens byggenhet om du behöver söka bygglov eller inte.

Då ska du söka bygglov för en altan

Du måste söka bygglov om du vill

  • göra en ny dörröppning när du bygger din altan (den nya dörren kräver bygglov)
  • glasa in din altan eller bygga ett uterum
  • bygga en altan ovanpå en byggnad eller i en byggnads takfall.

Du måste också söka bygglov om fastigheten du vill bygga altanen på har höga kulturvärden eller ligger inom ett område med höga kulturvärden. I så fall finns det regler för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om det gäller din fastighet måste du kontakta bygglovsenheten.

Skicka in dessa handlingar med din bygglovsansökan

Du måste skicka in följande handlingar:

  • en situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning)
  • en planritning i skala 1:100
  • en eller flera fasadritningar i skala 1:100 som visar altanen ur alla väderstreck som den är synlig.

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Visa hänsyn när du bygger din altan

Tänk på att visa dina grannar hänsyn när du planerar och bygger en altan, speciellt om ni bor på mindre tomter. Altaner ger ofta en ökad insyn, även om altanen är lite lägre, och dina grannar kan uppleva det negativt.

Boverket har mer information

Läs gärna mer om altaner här:
Boverket: altaner Länk till annan webbplats.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15