Till innehållet

Torrtoalett

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förbränningstoaletter, förmultningstoaletter och torrtoaletter med urinseparering . När du använder torrtoaletter ska materialet efterkomposteras i en latrinkompost.

Torrtoalett eller torrdass i utemiljö

Foto: Bildola, Mostphotos

Förbränningstoalett

I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall vid hög temperatur och det enda som blir kvar är en liten mängd aska. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol.

Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. En påse används vid varje toalettbesök för att toalettskålen inte ska bli smutsig. Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren. Förbränning sker sedan under 60-70 minuter. Toaletten kan användas under tiden.

Om toaletten används ofta kan förbrukningen av el eller gasol bli hög och därmed också kostsam.

Förmultningstoalett

En förmultningstoalett fungerar som ett slutet system där avfallet bryts ned till en slutprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel. Avfallet samlas i en behållare under toaletten, där det bryts ned biologiskt. Förmultningstoaletterna är i princip luktfria. Näringsämnen kan bättre tillvaratas gynnsamt för komposteringsprocessen.

För att nedbrytningen ska fungera krävs rätt temperatur, fuktighet och lufttillförsel. Behållaren bör placeras i ett uppvärmt och isolerat utrymme. Behållaren ska vara ventilerad, antingen genom självdrag eller genom mekanisk ventilation.

För ett mindre hushåll räcker det ofta med den förmultningsbehållare som ingår i själva toaletten. För att klara toppbelastningar kan den kompletteras med en latrinkompost. 

För ett större hushåll med hög belastning krävs en toalett med stor förmultningskammare. Större förmultningskammare placeras vanligen i källarplan eller i grunden. Detta system kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

Torrtoalett med urinseparering

Det finns torrtoaletter med urinseparering. Är du intresserad av att installera en sådan toalett, kan du läsa mer om det på vår hemsida Torrtoalett med urinseparering.

Latrinkompost

Viktig information om hantering och efterkompostering i en latrinkompost läser du mer om på vår hemsida Latrinkompost.

Ansök om torrtoalett

För att få installera en torrtoalett krävs det alltid att du ansöker om tillstånd . Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

Ansök om torrtoalett Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07