Till innehållet

Latrinkompost

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost är ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskar avfallstransporterna. Kompostering ska ske så att hygieniska risker eller olägenheter inte uppstår, eftersom den kan sprida smitta.

Bra att veta om behållare

Det är på grund av smittorisken mycket viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader innan behållaren töms.

Latrinkompostering bör därför ske i två behållare eller en latrinkompost med två fack. De bör vardera vara så stora att de rymmer sex månaders latrinproduktion samt tillräckligt med strömedel och dessutom gärna trädgårdsavfall. Varje behållare bör därför ha en volym om ett par hundra liter.

För att inte förorena grundvattnet måste behållarna ha tät botten. De bör också ha lock som skyddar mot regn och snö. Behållarna ska vara konstruerade så att de utestänger skadedjur, samtidigt som tillräckligt med luft kan komma in. Tänk på att sätta insektsnät till ventilationen.

Det finns många färdiga trä- eller plastbehållare för latrinkompostering att köpa. Man kan också använda cementringar med gjuten botten eller själv bygga trälådor med plastbotten. Undvik gärna impregnerat trä.

Anmäl latrinkompost

Tänk på att du alltid måste anmäla till miljö- och hälsoskydd om du tänkt kompostera latrinet i en latrinkompost.

Anmäl torrtoalett Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-30