Till innehållet

Utvecklingen i Landvetters Backa

Härryda kommun utvecklar Landvetters Backa för att alla som bor i och flyttar till området ska ha hög standard på gator och vägar, ett förstärkt ledningsnät för vatten och avlopp och tillgång till fiberbaserat bredbandsnät. I närheten planeras också för den första etappen av det nya samhället Landvetter Södra.

I västra delen av Landvetters Backa planeras först en utbyggnad av Magasinsvägen, därefter bättre vatten- och avloppsledningar och småhusgator.

Fler bostäder och en förlängning av Magasinsvägen är på gång i Landvetters Backa. Samtidigt ska de som redan bor, arbetar och vistas i området kunna fortsätta att njuta av närheten till naturen. Under hela arbetet med omvandlingsrådet Landvetters Backa är det viktigt att både kommunen och de externa aktörerna lever upp till de miljökrav som finns i området.

Förstora bilden

Detaljerad karta för utbyggnad av Landvetters Backa västra. Klicka på bilden för att förstora den.

På gång i Landvetters Backa västra

  • Etapp 1: Utbyggnad av Magasins­vägen som ska leda till Landvetters Backa västra. Beräknad byggtid är cirka 1,5 år.
    Magasinsvägen

  • Etapp 2: Utbyggnad av gator, vatten och avlopp samt fiber i Landvetters Backa västra. Arbetet påbörjas när etapp 1 är färdig. Beräknad byggtid är cirka 2 år.

Förändringar som syns

Det har hänt en del sedan kommunen satsade på att utveckla Landvetters Backa.
Barn och elever kommer varje skoldag till Backaskolan, det finns en ny cykelbro och nya cykelbanor för cyklister, gångvägar för fotgängare, nya och förbättrade bilvägar och gatubelysning. Invånare har flyttat in i nybyggda flerbostadshus och villor där alla är varandras nya grannar.

Gränsar till nytt samhälle i söder

Strax sydväst om Landvetters Backa planeras för den första etappen av Landvetter Södra med 4 000 bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden. Området är mestadels skogsmark som kommunen äger.
Landvetter Södra, första etappen

Kontakt

Fortesa Bytyqi, mark- och exploateringsingenjör

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Rafed Baban, projektledare trafik

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-30