Till innehållet

Stöd till studieförbunden

Stödet ska ge föreningsliv och invånare möjlighet till olika typer av lärprocesser och folkbildande evenemang.

De studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt folkbildningsrådet och som bedriver verksamhet i Härryda kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Ansök om stöd till studieförbund

Stödet fördelas i proportion till varje studieförbunds verksamhet i kommunen. Stödet är det enda kommunala stöd som beviljas studieförbunden.

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-15