Till innehållet

Stöd till studieförbunden

Stödet ska ge föreningsliv och invånare möjlighet till olika typer av lärprocesser och folkbildandeevenemang.

De studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt folkbildningsrådet och som bedriver verksamhet i Härryda kommun kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Ansök om stöd till studieförbund

Stödet fördelas i proportion till varje studieförbunds verksamhet i kommunen. Stödet är det enda kommunala stöd som beviljas studieförbunden.

Kontakt

Föreningsservice

031-724 64 46

Telefontid
Måndag: 13-15
Torsdag: 13-15

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-27