Till innehållet

Regler för stöd till ideella föreningar

Ideella föreningar kan söka ekonomiskt stöd oavsett verksamhetens inriktning. Studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsrådet kan söka stöd om de bedriver verksamhet i Härryda kommun.

Allmänna utgångspunkter

Stöd kan beviljas till föreningar som

 • är uppbyggda på demokratiska principer.
 • motverkar våld, rasism, diskriminering och utanförskap.
 • I sin verksamhet är fri från alkohol och andra droger.
 • har antagit stadgar och hålla årsmöte där föreningen antar verksamhetsplan, budget och godkänner ekonomisk- och verksamhetsberättelse.
 • omfattas av Härryda kommuns modell för certifierad förening.
 • kan styrka att övervägande del av medlemmarna i föreningen är bosatta i kommunen.
 • har sitt säte och sin verksamhet i Härryda kommun.
 • har regelbunden dokumenterad verksamhet med minst fyra sammankomster per år inklusive årsmöte.
 • har en styrelse som består av minst tre personer med positionerna ordförande, sekreterare och kassör.
 • har ett registrerat bank-, bankgiro- eller plusgirokonto.
 • har anmält ordförandes och kassörens telefonnummer, e-postadress och föreningens postadress till Föreningsservice.
 • har en säker arkivering under minst fyra år.

Läs regelverket för stöd till ideella föreningar och folkbildning i sin helhet här. Pdf, 464.7 kB.
Läs regelverket för uthyrning av lokaler och anläggningar här. Pdf, 459.1 kB.

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-12