Till innehållet

Aktivitetsstöd - arrangemang

Arrangemangsstöd kan sökas av föreningar som vill arrangera offentliga, icke kommersiella arrangemang.

Arrangemanget kan äga rum vid ett tillfälle eller fördelas över flera tillfällen. Ansökningar som exempelvis fokuserar på barn och unga, samarbete med andra aktörer och delaktighet prioriteras. Kravet på att en övervägande majoritet av föreningens medlemmar ska bo i Härryda kommun gäller inte vid ansökan om aktivitetsstöd arrangemang.

Vilka arrangemang får man stöd till?

Stöd ges endast till offentliga arrangemang. Stöd beviljas inte till kommersiella arrangemang, föreningars interna arrangemang, politiska arrangemang eller tävlingar. Stöd delas i första hand ut för att täcka kostnader för arrangemangets innehåll som exempelvis arvoden, reseersättningar, hyror och kostnader för marknadsföring.

Ansök i förväg

Ansökan ska lämnas innan arrangemanget är genomfört och beviljas inte om arrangemanget redan är genomfört. Om arrangemanget är tänkt att erbjudas utan kostnad för publiken eller delar av den, ska särskilda skäl anges.

Stödets storlek

En förening kan få ett ekonomiskt stöd på max 10 000 kronor per år. Hur mycket pengar som beviljas per arrangemang baseras på en bedömning där följande kriterier prioriteras:

  • arrangemang som riktar sig till barn och unga
  • arrangemang i samarbete med flera aktörer, till exempel andra föreningar, enskildas verksamheter eller folkbildningsorganisationer
  • arrangemang med karaktär av något utöver det vardagliga och tillför samhället något extra
  • arrangemang som ger möjlighet till deltagare att vara delaktiga i arrangemanget.

Ansök om stöd till arrangemang

Vid ansökan om belopp över 5 000 kr ska ansökan lämnas in senast en månad före arrangemangets genomförande. Ansökningsbelopp under 5 000 kr handläggs fortare.

Redovisning och utbetalning

Redovisningen ska skickas in senast två månader efter att arrangemanget genomförts, dock senast 31 december innevarande år.

Utbetalning av den beviljade summan sker senast fyra veckor efter inkommen redovisning på kommunens formulär.

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-26