Till innehållet

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för socialtjänst och stöd och hjälp till individer och grupper. Socialnämnden är även kommunens social- och arbetslöshetsnämnd.

Socialnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör socialnämnden de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäktige.

Ledamöterna sammanträder en gång i månaden och mötena är inte offentliga.
Möten, handlingar och protokoll

Sammanträden 2024

 • Onsdag 7 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 8 maj
 • Onsdag 29 maj
 • Onsdag 19 juni
 • Onsdag 7 august
 • Onsdag 28 augusti
 • Onsdag 25 september
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Maria Kornevik Jacobsson, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-31