Till innehållet

Nämnder

I Härryda kommuns politiska organisation finns det förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fyra nämnder.
Respektive nämnd beslutar i ärenden som berör nämndens verksamhet.

Val till nämnderna

Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiskt tillsatta och kommunfullmäktige beslutar hur många ledamöter varje nämnd ska ha samt vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande i varje nämnd.

Nämndernas uppgifter

Varje nämnd ansvarar för ett specifikt verksamhetsområde samt ansvarar för att arbetet inom respektive område utförs enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ansvarar också för att kommunfullmäktiges beslut följs i organisationen.

Nämndsammanträden är inte öppna för allmänheten, men nämndernas möten ska alltid protokollföras.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14