Till innehållet

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar och information i frågor som rör nämndens verksamhet.

Miljö- och bygglovsnämndens sammanträde är inte offentliga.
Har du ett ärende som ska upp för behandling och vill framföra din synpunkt? Lämna synpunkten till bygglovsenheten eller till miljö- och hälsoskydd.

Miljö- och bygglovsnämnden har ett beredande möte före varje sammanträde. På mötet deltar nämndens ordförande och vice ordförande tillsammans med bygglovschef, bygglovssamordnare, miljöchef, nämndsekreterare samt eventuell berörd handläggare.

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll publiceras ca två veckor efter justering. Vill du ta del av handlingar som protokollet hänvisar till så är du välkommen att kontakta oss.
Möten, handlingar och protokoll

Kontakt

Oskar Anlend, sekreterare

Martin Tengfjord, ordförande

Miljö- och hälsoskydd

Bygglov

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-12