Till innehållet

Socialnämndens myndighetsutskott

Utskottets uppgift är att besluta på socialnämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens där det råder delegationsförbud för tjänstemän, till den del möjligheten att delegera inte begränsas i lag.

Myndighetsutskottet ska för socialnämndens räkning granska de beslut i individärenden som fattas av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § Kommunallagen (KL).

För perioden 1 januari 2022 - 31 december 2026 består utskottet av 5 ledamöter och 3 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Utskottets bestämmelser

Bestämmelser för socialnämndens myndighetsutskott Pdf, 510.1 kB.

Sammanträden 2024

 • Tisdag 6 februari
 • Tisdag 20 februari
 • Tisdag 5 mars
 • Tisdag 19 mars
 • Tisdag 9 april
 • Tisdag 23 april
 • Tisdag 7 maj
 • Tisdag 21 maj
 • Tisdag 4 juni
 • Tisdag 18 juni
 • Tisdag 9 juli
 • Tisdag 7 augusti
 • Tisdag 20 augusti
 • Tisdag 3 september
 • Tisdag 17 september
 • Tisdag 1 oktober
 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 5 november
 • Tisdag 19 november
 • Tisdag 3 december
 • Tisdag 17 december

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-31