Till innehållet

Kommunalt skogsbruk

Kommunen äger nästan 2 000 hektar skog i populära strövområden. En stor del ligger tätortsnära och sköts utifrån sina naturvärden.

Miljömärkning

Sedan 2003 finns en grön skogsbruksplan som kvalitetssäkrades genom FSC- och PEFC-certifiering 2005. Skogsbruksplanen uppdaterades och reviderades under 2015.

FSC - märket för ansvarsfullt skogsbruk

FSC®

FSC® står för Forest Stewardship Council® och ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC

Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Skötselplaner

Naturområdenas specifika naturvärden förvaltas och utvecklas enligt skötselplaner. Skötselplaner finns för Rådasjöns och Gallhålans naturreservat, Wendelsbergs friluftsområde och Pixbo dammar.

Skogen sköts av förvaltare på uppdrag av kommunen. Skogslaget knutet till arbetsmarknadsenheten hjälper till att sköta kommunens tätortsnära naturmark, främst i form av röjning.

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Teresia Engbom, projektledare - drift

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-03