Till innehållet

Gallhålans naturreservat

Besök den gröna oasen Gallhålan där du kan se ett vattenfall, leta efter en torpruin och besöka en utsiktsplats där du bland gröna trädkronor ser Agntjärns blå vattenspegel. Eller varför inte bara ta en promenad på någon av stigarna och lyssna till fågelsången?

Foto: Emma Andersson

Foto: Emma Andersson

Längs med sluttningarna ner mot Agntjärn växer mycket ek som är naturreservatets karaktärsart. På våren slår vitsipporna ut och bildar vita mattor. En häftig plats är det vattenfall där en av bäckarna kastar sitt vatten ner för branten eller där vattnet under vintern bildar stora istappar.

I naturreservatet Gallhålan i Landvetter bevaras den värdefulla ekskogen. Så även de kulturhistoriska spåren som finns här. Området är tillgängligt för friluftsliv och pedagogisk verksamhet. Reservatet bildades 1988 och utvidgades 2013 till de 96 hektar som det utgör idag. Härryda kommun förvaltar naturreservatet.

Foto: Emma Andersson

Foto: Emma Andersson

Historia

Namnet Gallhålan går tillbaka till 1550-talet. Ordet kommer från "Galla" som betyder starkt ljudande, ekande (jämför gallskrika) och "Hulan" som syftar på den håla som reservatets sluttningar bildar mot Agntjärn. Innan sluttningarna blev skogsbeklädda som de är idag, kan man tänka sig att det blev ett kraftfullt eko mellan sluttningarna över tjärnet.

Historien om Gallhålan började under bronsåldern. De äldsta fornlämningarna är gravrösen som är 3000 år gamla. Lämningar från jordbruk har avsatts under lång tid och syns idag som odlingsterasser och röjningsrösen. Lämningar av Gallhålans gamla gårdstomt finns norr om Agntjärn. Gallhålans historia visar att de som bott här har haft svårt att försörja sig och de var mycket fattiga.

Friluftsliv

Idag besöks området av närboende som vill njuta av naturen eller för att motionera. Skolor och förskolor använder området och en grillplats finns i reservatets östra del.

En ridstig går genom reservatets norra del. Den har byggs av Härryda kommun med hjälp av medfinansiering av EU:s landsbygdsprogram och samverkan med lokalt föreningsliv.
Ridstigar

Flora och fauna

Foto: Emma Andersson

Foto: Emma Andersson

På våren och försommaren ljuder fågelsången i Gallhålan. Grönsångare är något av en karaktärsart i ekskogen där du även kan höra lövsångare och svarthätta. I de fuktigare delarna av skogen finns grå flugsnappare, gärdsmyg och rödhake. Till Agntjärn kommer fåglar som gräsand, vigg, knipa och storskrake för att leta mat i form av växter, insekter och fisk. De fiskar som finns i tjärnen är abborre, gädda och mört. Med ett fiskekort och lite tur kanske en gädda hugger på kroken! I området växer bland annat pors som används för att smaksätta vissa drycker och som har en karaktäristisk doft. Blekbalsamin är en växt som ursprungligen kommer ifrån Östeuropa. Den kan bli en halvmeter hög, blommorna är blekgula och ganska små. Efter blomningen bildas en frökapsel som vid beröring exploderar och skickar iväg fröna.

Så hittar du hit

Busshållplatser närmast reservatet: Önneröd, Pinntorp eller Västergårdsvägen.
Parkering: vid Pinntorpshallen eller Önnerödsskolan.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-13