Till innehållet

Naturområden och naturreservat

Ett område med värdefull natur och goda värden för friluftsliv kan skyddas genom att ett naturreservat bildas. Området blir då skyddat av miljöbalken. Naturreservatet kan bildas av Länsstyrelsen eller kommunen.

Fyll i alternativtext

För varje naturreservat finns ett beslut och en skötselplan för hur området ser ut och ska skötas.

Fler reservat på gång

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar med att bilda naturreservat i följande områden:

  • Utökning av Yxsjöns naturreservat
  • Maderna-Högaråsmossen

Länsstyrelsen, skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-27