Till innehållet

Livsmedel

Matbutiker, kaféer, frukt- och grönsaksstånd och restauranger hanterar livsmedel dagligen. Miljö- och hälsoskydd kontrollerar att livsmedelsföretag och kommunens egna kök följer regler för livsmedelshantering.

Livsmedelsinspektör fyller i dokument för kontroll i storkök.

Foto: Liudmyla Glashcenko, Mostphotos

Yrkesmässig livsmedelshantering

Har du eller funderar du på att starta en restaurang, butik eller annan verksamhet som hanterar och förvarar livsmedel? 
Yrkesmässig livsmedelshantering

Tillfällig matförsäljning och servering

För att sälja livsmedel på annat ställe än i livsmedelsanläggning krävs normalt en anmälan om det till kommunens miljö- och hälsoskydd.

Enklare livsmedelshantering - till exempel om du bakar och säljer bullar på marknad eller insamling, kräver inte tillstånd om hanteringen är tillfällig.

Men även om ingen registrering krävs behöver du tänka på att hålla en god handhygien, ha koll på förvaringstemperaturer och att livsmedlen inte förvaras på golvet eller marken. Kontakta miljö- och hälsoskydd om du är osäker på om din försäljning omfattas av kravet på anmälan.

Kontroll

Kontroller (tillsyn) sker på livsmedelsföretag, i kök i förskolan, i skolan och på äldreboenden med flera.

I kontrollen ingår inspektion på plats. Efter inspektionen skriver miljö- och hälsoskyddsverksamheten en kontrollrapport. Beroende på utfallet av inspektionen kan det bli beslut om åtgärder eller förbud.

Kontakta miljö- och hälsoskydd om du har frågor eller synpunkter om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel.

Anmäl livsmedelsverksamhet

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den inne i e-tjänsten och den blå rutan "Har inte Bank-ID".

Anmäl dricksvattenanläggning

Anmäl dricksvattenanläggning Pdf, 413.3 kB.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för tillsyn (kontroll) och handläggning av ärenden. Taxan för det bestäms av fullmäktige.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegarantier för livsmedelsanläggning

Din livsmedelsverksamhet behöver registreras eller godkännas av Härryda kommun. Beroende på verksamhet kan tidsintervallet mellan kontroller skilja sig åt. Från kontroll från flera gånger per år till att det sker med längre intervall på flera år.

Garanti: kontrollbesök av livsmedelsläggning inom tre månader

  • Du får bekräftelse på att din livsmedelsanläggning har registrerats inom 14 dagar efter att du gjort anmälan.
  • Din livsmedelsanläggning kontrolleras inom tre månader efter det startdatum du angett i din anmälan.

Garanti: rapport från kontroll inom fyra veckor

  • Du får en kontrollrapport från inspektionen inom fyra veckor.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22