Till innehållet

Servicegarantier

Du som är i kontakt med Härryda kommun och använder kommunens service, ska veta vad du kan förvänta dig. Våra servicegarantier gör det tydligt vad du kan förvänta dig av kommunen inom olika områden.

En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du kan förvänta dig av kommunen. Den ser till att tjänster håller samma goda kvalitet och erbjuds på lika villkor för alla. Tanken är att Härryda kommun ska införa fler servicegarantier framöver.

Områden med servicegaranti

Företag och näringsliv

Förskola

Plan och bygglov

Trafik, vägar och allmän plats

Miljö- och hälsoskydd

Socialtjänst

Om vi inte håller vad vi lovar

Uppfyller vi inte garantin ska vi rätta till det snarast. Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Ekonomisk kompensation

Ett par av våra servicegarantier innebär även ekonomisk kompensation. Det gäller erbjudande om förskoleplats och erbjudande om särskilt boende. När det gäller bygglov ska kommunen minska vissa avgifter om den garanterade handläggningstiden överskrids.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-06