Till innehållet

Eskilsbyskolan

Eskilsbyskolan ligger i Eskilsby samhälle med närhet till både Landvetter och Mölnlycke. Skolan består av en åldersblandad klass från förskoleklass till årskurs 2.

Eskilsbyskolan

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Vi som arbetar på Eskilsbyskolan arbetar för att ge förutsättningar så att våra barn och unga kan blomstra. Elever på Eskilsbyskolan får automatiskt en plats på Backaskolan när de börjar i årskurs 3.

Om skolval och skolspår

Elevinflytande

Eleverna har inflytande över sin skolvardag och lärande genom klassråd och elevråd. I råden arbetar elev och personal med skolans gemensamma miljö och hur vi tillsammans tar ansvar för vår skola och hur vi är mot varandra. 

Kommunikation med hemmen

Eskilsbyskolan värnar om en god kommunikation med hemmen för att eleverna ska känna sig trygga och känna glädje för att utvecklas, lära och bli bemötta utifrån den de är.

Fritidshem

Eskilsbyskolan har ett fritidshem med väl anpassade lokaler till fritidshemmens verksamhet.

Om fritidsklubb och fritidshem

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 08:00 på telefonnummer: 0515-77 76 05.

Kontakt

Henrik Lindell, skolsköterska

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-27