Till innehållet

Digitala verktyg

Här hittar du information och länkar till de digitala verktyg som grundskolan använder. Kommunens digitala verktyg finns tillgängliga i webbläsare och som appar att ladda ner.

Elev och lärare på en lektion som pratar

Unikum familj

Unikum är ett verktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Unikum används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan. Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av skolans information. I Unikum hanteras utvecklingssamtal och det publiceras information i klassens blogg. I Unikum skrivs även skriftliga omdömen för eleven i varje ämne.

Ladda ner appen Unikum

Skola24

I Skola24 är det möjligt att se skolschema, anmäla frånvaro och hantera barnens vistelsetider. Skolan bestämmer vilka funktioner som finns i appen Skola24. Du loggar in med användarnamn och lösenord, eller med e-legitimation, beroende på skolans val.
Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla frånvaron till skolan före klockan 8 på följande telefonnummer:

Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro direkt till fritidshemmets avdelning. Om ditt barn behöver vara ledig från skolan så måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet, det är skolans rektor eller elevens mentor som fattar ett beslut om beviljande av ledighet.

Ladda ner appen Skola24

Tempus

Tempus används för närvaroregistrering i fritidshem och fritidsklubb. I Tempus registerar vårdnadshavare scheman och personalen hanterar barnens närvaro.

Schema för fritidshem och fritidsklubb Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen Tempus

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-12-15