Till innehållet

Renhållning och snöröjning

Att gator, parker, torg, lek- och badplatser är vårdade och städade är Härryda kommuns ansvar. Året runt plockar vi skräp och tömmer papperskorgar. På vintern plogar och halkbekämpar vi vägar och på våren tas gruset upp. Du som äger en fastighet har också ansvar för att hålla rent och halkfritt utanför din tomt.

En parkarbetare i neongröna arbetskläder blåser ihop höstlöv i en park.

Foto: Elenanoeva, Mostphotos

Papperskorgar och skräp

Kommunens cirka 350 papperskorgar och hundlatriner kontroleras regelbundet och töms vid behov. På välbesökta platser töms korgarna varje dag. För att skräp inte ska hamna i vår gemensamma gatumiljö är det viktigt att papperskorgar är hela och inte överfulla.
Felanmäl trasiga eller överfulla papperskorgar

Skötsel av gångbanor

Kommunen, fastighetsägare och föreningar ansvarar tillsammans för skötseln av gång­banor på det kommunala vägnätet under årets alla årstider. Gångbanor ska vara fria från hala löv och skottas från snö och modd. De ska ha grus eller annan halvbekämpning när det är vinterväglag ute.

Badplatser och lekplatser

Det finns nio kommunala badplatser och lekplatser som kommunen ansvarar för att hålla säkra, trygga och roliga. Alla lek- och badplatser har papperskorgar som ses över och töms vid behov.
Felanmäl badplatser och lekplatser

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04