Till innehållet

Skötsel av gångbanor

För att alla gångbanor ska kunna vara trafiksäkra och rena måste alla hjälpas åt. Här beskriver vi hur ansvaret för att hålla gångbanor rena och säkra är fördelat och vad du som fastighetsägare måste göra.

Fyll i alternativtext

Kommunens ansvar

Kommunens trafikverksamhet ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning av kommunens gator, vägar, gång- och cykelbanor, samt grönytor.

Kommunens städning sker:

  • kontinuerligt under hela året i kommunens centrala miljöer
  • en gång i veckan i Mölnlycke centrum och i Landvetter centrum
  • när vintergruset tas upp på våren. Då sopas kommunala gator och cykelbanor med sopmaskin. Kommunen och fastighetsägare ansvarar tillsammans för skötseln av gångbanor.
  • på hösten när löven har fallit. Samma ställen som vid vårstädning.
  • vid evenemang och särskilda behov.

Observera att kommunen inte gatusopar för vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar.

Du som är fastighetsägare har ansvar för gångbana inom 5 meter utanför din tomtgräns. Om du sopar ner grus och löv på körbanan innan sopmaskinen anländer så tar maskinen med sig det när den gör sin tur på din kommunala gata.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare, oavsett om du är privatperson, företagare eller en förening, har du också en del av ansvaret för att miljön är ren och trafiksäker. Har du som fastighetsägare en gångbana inom 5 meter utanför din tomtgräns, ansvarar du för skötseln av denna. Ditt ansvar som fastighetsägare omfattar endast gångbanor. Kommunen ansvarar för skötsel av alla kombinerade gång- och cykelbanor.

Barmarksrenhållning

Städning och ogräs

Barmarksansvaret sträcker sig över hela året – även under vintern när det inte ligger någon snö. Tänk på att kratta bort höstlöv och att sand eller flis ska tas upp på våren. Gångbanan ska hållas ren och fri från skräp.

Häckar och träd

Se till att häckar och träd ut över gångytan inte hindrar framkomligheten eller skymmer sikten. Barn är extra utsatta eftersom de är små till växten och inte syns bakom till exempel en hög häck.
Klippa häckar och buskar

Vinterrenhållning

Skotta, sanda eller grusa

Gångbanan du är ansvarig för måste skottas, sandas eller grusas vid behov. Du får dock inte forsla ut snö från utfart eller gångbana till vägen. Du får inte använda salt eller andra kemiska medel mot halka.

Snö och istappar på tak

Det är fastighetsägarens ansvar att röja bort snö och istappar från taken.

Snövall på gångbana

Om kommunen eller dess entreprenör vid snöröjningen lagt upp snö så att det täcker den gångbana som fastighetsägaren ska sköta, så läggs fastighetsägarens ansvar över på kommunen. När snövallen smält eller plogats bort av kommunen är det återigen fastighetsägaren som står för ansvaret.

Att ta bort vallar utanför din in- och utfart samt runt postlåda och sopkärl ingår alltid i ditt ansvar som fastighetsägare.

Trappor

Alla fastighetsägare har ansvar för skötsel av gångbanor, gångvägar och trottoarer inom 5 meter från fastighetsgränsen. Trappor inom nämnda område enligt 2 § i "Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning" är undantagna från berörd ägares ansvar.

Få hjälp med skötsel

På egen bekostnad kan du vända dig till valfri entreprenör för att få hjälp med skötseln av ditt gångbaneutrymme.

För större snöröjningar och snöskottning är det klokt att anlita en markfirma för jobbet. De flesta markentreprenörer sysslar med dräneringar och andra tomtarbeten under stora delar av året. På vintern arbetar de istället med snörelaterade arbeten.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-05