Till innehållet

Parkering

När du ska parkera ditt fordon finns parkeringsplatser och parkeringshus med olika regler. Här hittar du parkeringskartor för Mölnlycke och Landvetter centrum och får information om generella parkerinsgregler.

Pendelparkering i Hällingsjö

Parkeringskartor

Det finns kartor över parkeringsplatser i Mölnlycke centrum och Landvetter centrum. Kartorna har också information om hur länge du får parkera där. Det finns även pendelparkeringar i många orter.

Parkeringsregler

Om det inte står något annat på skyltar så får du parkera under högst 24 timmar på en parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Det gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.
Stanna och parkera (Transportstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om parkering

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, även kallad parkeringsbot, så ska du vända dig till polisen. Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen kring parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
Hur du betalar eller överklagar en parkeringsanmärkning Länk till annan webbplats.

När du parkerar är det viktigt att du tittar på vägskyltarna på platsen för att se vilka regler som gäller just där. I Härryda kommun är det vanligtvis kostnadsfritt att parkera på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser, med undantag för vissa områden som kräver tillstånd för parkering under natten.

Andra parkeringsregler kan gälla på mark som till exempel ägs av fastighetsbolag.

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller EasyPark som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Önskar du parkera längre tid kan detta även ske hos någon av de privata aktörerna som tillhandahåller parkering, exempelvis kring flygplatsen.

Tillstånd A

På några av kommunens långtidsparkeringar med onumrerade platser behöver du ett tillstånd A för att få parkera på natten (kl. 23-06). Till skillnad från kommunens övriga långtidsparkeringar får du använda en plats med tillstånd A på obegränsad tid så länge du betalar. Ditt tillstånd köper du via apparna Parkster eller EasyPark som finns att ladda ner på App Store och Google Play.

Med ditt tillstånd A har du rätt att parkera på en onumrerad plats på en av nedanstående parkeringsanläggningar (i mån av plats).

Mölnlycke

  • Kommunhusets långtidsparkering
  • Parkeringshusets långtidsparkering

Landvetter

  • Landevi
  • Brattåsvägen

Tillstånd B, C och D

Du som vill stå på en numrerad p-plats i p-huset (tillstånd B), inhägnad plats i p-huset (tillstånd C) eller numrerad plats mellan Biblioteksgatan och Badhusgatan (tillstånd D) på natten måste skicka in din ansökan via kommunens e-tjänst, Ansök att hyra numrerad p-plats (tillstånd B, C och D).

Ofta kan de flesta parkeringsproblem lösas genom att man pratar med sina grannar. Om bilar trots detta parkerar olämpligt kan du ta kontakt med kommunens trafikingenjörer som meddelar Securitas som för närvarande har parkeringsövervakningen på de kommunala vägarna.

Är vägen enskild kontaktar du vägföreningen eller samfällighets­föreningen.

Kommunal mark

Om du ser du ett fordon som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter, ska du vända dig till kommunen när du misstänker att fordonet är övergivet. Fordonsflyttaren åker då ut till fordonet och gör en bedömning. I många fall sätter fordonsflyttaren först en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Enskild mark

När marken ägs av annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt. Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen.

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren kontakta kommunen för hjälp genom att fylla i e-tjänsten nedan. Blanketten ger kommunen rätt att flytta fordonet samt ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten.

Efter markägarens begäran rödlappar kommunen fordonet och skickar ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet. Om fordons­ägaren inte flyttar sitt fordon har kommunen möjlighet att flytta fordonet. Det innebär att trafik­verksamheten på delegation av kommunstyrelsen kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas.

När det gått minst sju dagar efter att fordonsägaren kontaktats eller försök till detta gjorts av kommunen, får fordonet flyttas.

Syftet med p-skivan är att minska antalet långtidsparkerade bilar och därmed få till en större rotation på de centrala parkeringar i Mölnlycke och Landvetter.

På en parkering som är skyltad med symbol för laddplats kan du som har elbil, eller ett annat fordon med möjlighet till extern laddning, stå parkerad, även när bilen inte laddas.

Om inga tilläggstavlor finns får du parkera i högst 24 timmar. 24 -timmarsregeln gäller måndag till fredag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04