Till innehållet

Flytta fordon

Att flytta fordon är en komplicerad process. Ägaren är alltid ansvarig för fordonet. Om inte ägaren tar sitt ansvar kan kommunen flytta fordonet utan ägarens medgivande. Processen ser olika ut beroende på var fordonet står och hur mycket fordonet beräknas vara värt.

Grön övergiven bil

Foto: Michael Erhardsson, MostPhotos

Kommunal mark

Om du ser ett fordon som du misstänker är övergivet, och som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter, ska du vända dig till kommunen. Fordons­flyttaren åker då ut till fordonet och gör en bedömning. I många fall sätter fordonsflyttaren först en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Privat mark

Är du själv markägare och har ett övergivet fordon på din mark ser processen lite annorlunda ut:

Markägaren kan be kommunen om hjälp

När marken ägs av någon annan än kommunen krävs det att markägaren uttryckligen ber kommunen om hjälp med fordonsflytt.

Markägaren ska först ha kontaktat fordonsägaren och bett denne att flytta fordonet. Detta kan ske antingen genom brev eller muntligen.
Hämta fordonsuppgifter från TransportstyrelsenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen via e-tjänst

Om fordonet ändå inte flyttas kan markägaren kontakta kommunen för hjälp genom att fylla i e-tjänsten nedan.

Inskickad e-tjänstblankett ger kommunen rätt att flytta fordonet samt ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten (bärgarens avgift för hämtning och eventuell uppställning av bilen).

Efter markägarens begäran rödlappar kommunen fordonet och skickar ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet.

Om fordonsägaren inte flyttar sitt fordon har kommunen möjlighet att flytta fordonet, genom myndighetsutövning. Det innebär att trafikverksamheten på delegation av kommunstyrelsen kan fatta beslut om att fordonet ska flyttas till förvaring eller skrotas. När det gått minst sju dagar efter att fordonsägaren kontaktats eller försök till detta gjorts av kommunen, får fordonet flyttas.

Om fordonet står placerat så att det utgör en fara i trafiken ska polisen kontaktas.

Avgifter för fordonsflytt på privat mark

Fordonsägaren är skyldig att ersätta kostnader för flyttning av fordonet samt övriga kostnader som flyttningen medför. Om fordonsägaren inte betalar, ska markägaren betala dessa kostnader, enligt bestämmelser i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Övergivet fordon utmed Trafikverkets väg

Skulle det stå en bil utmed Trafikverkets väg är det de själva som flyttar fordonet. Vet du att det är det, kontakta dem direkt, 0771-921 921.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04