Till innehållet

Ungdomar och brott

När en person under 18 år misstänks för ett brott kopplas både polisen och socialtjänsten in. Polisen utreder brottet och socialtjänsten utreder de sociala förhållandena och tar reda på om det finns behov av stöd.

Tingsrätten kan döma till olika kombinationer av påföljder och böter. Är ungdomen mellan 15-18 år kan åklagaren be socialtjänsten skriva ett yttrande. Yttrandet ska innehålla en kort beskrivning av hur ungdomens familj, sociala relationer och fritid ser ut. Det ska framgå om det är lämpligt att ungdomen utför ungdomstjänst, inställningen till medling och om det finns behov av stöd från socialtjänsten. Stödet från socialtjänsten kallas i yttrandet för ungdomsvård. Ungdomen måste själv samtycka till de åtgärder som föreslås.
Medling

Nätverksmöte

Socialtjänsten administrerar påföljden, men ungdomen och föräldrarna ansvarar för att den genomförs. Personal från familjestödsenheten har samtal och stöd med ungdomen efter att den unge dömts. Samtalen inleds och avslutas tillsammans med ansvarig socialsekreterare och föräldrar. Nätverksmöten kan också ingå.
Nätverksmöte
Påföljder

Vård och behandling

Barn och ungdomar som begår brott är ofta socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd och hjälp. Vård och behandling anses bättre för att motverka att den unge fortsätter att begå brott.

Vid misskötsel av påföljden sker underrättelse till åklagaren enligt socialtjänstlagen 12:e kapitlet, 8 §. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen

031-724 68 18

Telefontid:

  • Måndag, tisdag, torsdag 9-11.45 och 13-14.30
  • Onsdag 9-10.30 och 13-14.30
  • Fredag 9-11.45 (samt dag före röd dag)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-10-07