Till innehållet

Stöd till familjen

Alla familjer kan ibland behöva råd, stöd och hjälp på olika sätt, både när det gäller små och stora frågor. Här har vi samlat verksamheter och andra aktörer som arbetar för att stärka barn, unga och familjer.

Mamma låter dotter tända värmeljus vid köksbord.

Foto: Marie Linnér, Scandinav

Samtalsgrupper, föreläsningar och kurser

Föräldrastödskurser

Härryda kommun erbjuder kurser till dig som förälder för att stärka relationen till ditt barn och minska konflikter.
ABC och Trygghetscirkeln, information.

 • ABC i Mölnlycke
 • Trygghetscirkeln i Hindås
 • Trygghetscirkeln i Mölnlycke

Anhörigstöds samtalsgrupper

 • Mötesplats för föräldrar till barn med NPF
  Ett annorlunda föräldraskap som kräver lite mer - en mötesplats för dig som är förälder till barn med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Onsdagarna 1 februari, 15 mars och 26 april.

Anhörigstöds samtalsgrupper

Föreläsningar

 • ADHD i familjen.
  Torsdag 20 april klockan 18 – 20, digitalt. Arrangeras av Anhörigstöd.

Hur kan du som vuxen stötta unga hbtqi-personer?
Inspelning från föreläsningen den 20 mars 2023 med RFSL Utbildning och föreningen Stolta föräldrar som pratar om hur du som vuxen kan stötta unga hbtqi-personer. 


Föräldramöten om droger

Varje läsår kommer polis och socialtjänst och pratar om trygghet i närområdet, vilka droger som används av unga och vad du som förälder kan göra. Möten för hösten 2023 uppdateras senare i vår.
För mer information, hör av dig till tove.orjansdotter@harryda.se

Stödsamtal för dig som har mindre barn

Som förälder med mindre barn kan stunder av glädje och lycka varvas med oro och tvivel. Vill du prata med någon och bolla dina funderingar är du välkommen att kontakta någon av familjebehandlarna på kommunens familjecentraler.
Stödsamtal för dig som har mindre barn

Mötesplatser

Familjecentraler

Familjecentraler är mötesplatser för familjer som väntar eller som har barn i åldern 0–6 år. Här finns barnmorskemottagning, BVC, öppna förskolan och enhet för förebyggande och service samlade under ett och samma tak.

I Härryda kommun finns tre familjecentraler:

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för både barn och vuxna där nya kontakter knyts och frågor kring till exempel föräldraskap. Verksamheten riktar sig till olika målgrupper så som 0-6 år, baby, "unga föräldrar".
Öppna förskolor och familjecentraler

Bibliotek och kultur för familjer

Biblioteken kan stötta föräldrar med lästips kring föräldraskap och barns utveckling. De kan ge rådgivning om barns läsning och språkutveckling och har aktiviteter för barn och familjer.
Biblioteken i Härryda
Kultur Härrydas aktiviteter för barn och familj

Kyrkor och frikyrkosamfund

Kyrkor och samfund som erbjuder verksamhet för familjer och barn:

Stöd vid oro för ett barn i din närhet

Under dagtid kan du ringa till socialsekreterarna i mottagningsgruppen 031-724 68 18 på telefontid:

 • Måndag till torsdag klockan 9-11.45 och 13-14.30
 • Fredag klockan 9-11.45 (samt dag före röd dag)

Övrig tid kan du ringa kontaktcenter 031-724 61 00. Vid akuta situationer utanför kontorstid ska du istället kontakta socialjouren i Göteborg på 031-365 87 00.
Anmälan om barn som far illa (orosanmälan)

Nätverksmöte

Nätverksmöte är ett sätt att hitta lösningar för en ung person som behöver extra stöd. Föräldrar, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte.
Nätverksmöte

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF)

Socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar tillsammans för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon. Målet är en fungerande skolgång och ett tryggt liv fritt från kriminalitet och droger.
Samverkan kring barn och unga i riskzon

Ungdomsmottagning

Rådgivning och stöd för ungdomar upp till 24 år.
Mölnlycke ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

BRIS

Ger råd och stöd kring frågor som rör barn, föräldrar och idrottsledare. Finns på svenska och arabiska.
Bris Länk till annan webbplats.

Tips och information för dig som förälder och viktig vuxen

Barns rättigheter och föräldraskap

Länsstyrelsens handbok för föräldrar.
Barns rättigheter och föräldraskap Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel

Har du funderingar på hur du kan stötta ditt barn till en drogfri vardag? Undrar du hur du kan se på en ungdom om hen är påverkad av droger? Vill du ha tips på hur du tar snacket om alkohol?

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) förebyggande arbete

Foldrar kring ANDTS från länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Drugssmart

Fakta om hur olika droger påverkar kroppen med möjlighet att ställa frågor och få stöd.
Drugsmart Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören

Tips och tankar kring tonåringar och alkohol.
Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

Spelproblem

Hur du upptäcker om någon i din närhet har spelproblem?
Spelprevention.se, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Så kan du prata med ditt barn om internet

När ditt barn använder internet växer barnets värld. Då är det extra viktigt att hänga med som vuxen och prata om internets många bra men också sämre sidor.
Nätkörkort Pdf, 2.7 MB.

Digitala medier på föräldriska

För föräldrar om olika digitala medier.
Digitala medier på föräldriska, Statens medieråd Länk till annan webbplats.

Spel om pengar

Länsstyrelsens information och filmer om spel om pengar.
Spel om pengar Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning

Anhörigkonsulenter, samtalsgrupper
NPF-guiden Länk till annan webbplats. för föräldrar till barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Stöd och service enligt LSS

Ny i Sverige

Vad gör socialtjänsten? Information på tio språk Länk till annan webbplats.
Förälder i nytt land - invandring och integration
Ny i Sverige, informationsverige.se om att vara förälder Länk till annan webbplats.
Engagera dig för integration

Psykisk ohälsa

Närhälsan Mölnlycke ungas psykiska hälsa 6-18 år Länk till annan webbplats.
Mind föräldralinje Länk till annan webbplats. En stödlinje för dig som är orolig för ett barn i din närhet.

Andra aktörer

Föräldraskap i vardagen

Verktyg för föräldrar och andra viktiga vuxna. Råd och tips om föräldraskap i vardagen från Västra Götalandsregionen (VGR).
VGR Föräldraskap i vardagen Länk till annan webbplats.

Rädda barnen

Om trygghet på nätet, skilsmässa, stress, konflikter och hat och extrema åsikter.
Rädda barnen Länk till annan webbplats.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) Länk till annan webbplats.
Organisationen Män - pappagrupper Länk till annan webbplats.
Hbtq och föräldraskap - information från RFSL Länk till annan webbplats.
Stolta föräldrar Länk till annan webbplats.. Förening för föräldrar och närstående till hbtqi-personer.

Kontakt

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen

031-724 68 18
Telefontid:
Måndag till torsdag 9-11.45 och 13-14.30
Fredag 9-11.45 (samt dag före röd dag)

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-21