Till innehållet

Nätverksmöte

När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp kan ett så kallat nätverksmöte vara en väg framåt. Mötet samlar viktiga människor kring dig som till exempel familj, vänner, personal från socialtjänsten eller skolan.

Nätverksmöte i sin nuvarande form kommer inte att finnas kvar från och med hösten 2023. Nätverkslaget kommer under våren endast arbeta i pågående ärenden och kommer inte starta upp några nya. Det arbetas fram en plan för hur kommunen ska arbeta med denna form av möten framöver.

Ibland fungerar livet inte riktigt som det ska. Då kan det vara svårt att ta kontakt med viktiga personer i sitt nätverk som till exempel familj, släkt, en vän, en lärare eller någon annan. Samtidigt är det viktigt att få rätt stöd och hjälp från sin omgivning. Nätverkslaget hjälper dig att bjuda in personer som är viktiga för dig till ett nätverksmöte. Syftet är att få en gemensam bild av situationen, samarbeta och tillsammans hitta nya vägar att gå vidare.

Exempel på orsaker till att bjuda in till nätverksmöte:

  • När det finns något som oroar eller engagerar många kring ett barn eller en ungdom.
  • När de inblandade behöver prata och utbyta information för att bättre kunna gå vidare. Till exempel vid möten om en samordnad individuell plan, SIP.
  • När de inblandade behöver träffas för att utbyta information.
  • När du eller din familj har bekymmer och behöver hjälp eller har drabbats av en kris.
  • När barnet eller en ungdom står inför en förändring av sin livssituation som gemensamt behöver planeras.
  • När det finns många olika åsikter, oklarheter och kanske konflikter i ett nätverk.
  • När socialtjänsten gör en utredning.

Hur går det till?

Ett nätverksmöte består av flera delar:

  • förmöte
  • nätverksmöte
  • och eventuellt uppföljningsmöte.

På förmötet går vi tillsammans igenom vad mötet ska handla om, vilka frågor som ska tas upp och vem som ska bjudas in. På nätverksmötet pratar vi om det vi kommit överens om på förmötet och alla får komma till tals. Mötena leds av utbildade nätverksledare anställda av Härryda kommun.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-03