Till innehållet

Härrydaidén

Har du en idé om hur Härryda kommun kan bli ännu bättre? Då har du helt enkelt en "Härrydaidé". Välkommen att skicka in ditt förslag. Tillsammans utvecklar vi vår kommun!

Symbol för Härrydaidén.

Alla idéer om hur Härryda kommun kan utvecklas är välkomna – små som stora. Det kan handla om att förbättra en geografisk plats eller om kommunens arbete med en fråga som du brinner för.

Skicka in en Härrydaidé

Från idé till beslut

Målet med Härrydaidén är att

  • göra det enklare för dig som medborgare att skicka in dina idéer
  • det ska vara lätt för dig som skickar in ett förslag, att följa vad som händer med ditt ärende
  • kommunen ska kunna ta tillvara medborgares kunskap och engagemang på ett bra sätt.

När vi hanterar ditt ärende får du alltid återkoppling på vad som händer med din idé. Återkopplingen kan ta olika lång tid beroende på ärendets karaktär och ansvarig verksamhet.

Synpunkt eller felanmälan

Vill du lämna en synpunkt på en enskild verksamhet, eller göra en felanmälan? Då gör du det bättre här:

Frågor och svar om Härrydaidén

En Härrydaidé ska handla om något som du vill att kommunen ska utveckla eller förändra. Idén ska handla om sådant som kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med mera, men också samverkan med näringsliv och civilsamhälle. Ju tydligare du beskriver din idé, desto lättare blir det för kommunen att ta hand om den.

Härrydaidén får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller kränkande innehåll.

Debattinlägg, politiska inlägg och protester ska inte skickas in som Härrydaidéer.

Härrydaidé

En Härrydaidé ska ha som mål att förbättra något för invånare, besökare eller verksamma i Härryda kommun, där kommunen är ansvaring eller kan påverka.

Synpunkt

Har du istället frågor, klagomål, beröm eller tankar om konkreta förbättringar inom kommunens pågående verksamheter och service idag, exempelvis skolmat, cykelvägar, grönytor eller belysning? Skicka in din synpunkt till verksamheten.
Lämna synpunkter

Felanmälan

Har du upptäckt hål i marken, överfulla skräpkorgar eller klotter? Då är snabbaste vägen till åtgärd att skicka in en felanmälan.
Felanmälan

Vem som helst är välkommen att skicka in sin idé om hur Härryda kommun kan utvecklas. Både privatpersoner och organisationer så som föreningar, företag och skolklasser.

När du skickat in din idé får du en bekräftelse på att Härryda kommun har tagit emot den. Därefter får du reda på vad som händer med din idé via "Mina sidor" Länk till annan webbplats., eller via den e-postadress som du uppgett. Beroende på vad din idé handlar om kan det ta kortare eller längre tid innan du får svar.

När din Härrydaidé kommer in till Härryda kommun blir den en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut den.

När din Härrydaidé kommer in till Härryda kommun blir den en allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut den.

Alla härrydaidéer som skickas in publiceras anonymt i appen Mitt Härryda så att andra kan ta del av idéerna.

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på harryda.se/gdpr

E-tjänsten är skapad för att hanteringen av din idé ska vara så smidig och säker som möjligt, både för dig och för handläggarna i kommunen. Loggar du in med bank-id så kan du alltid hitta tillbaka till din idé och din dialog med kommunen via "Mina sidor Länk till annan webbplats.".

Behöver du hjälp att registrera din Härrydaidé i systemet, kan kontaktcenter hjälpa dig med det. Besök kommunhuset, ring eller posta in din Härrydaidé.
Kontaktuppgifter till Härryda kommun

Tänk på att din Härrydaidé ska innehålla:

  • Rubrik – som kort talar om vad idén handlar om.
  • Beskrivning av din Härrydaidé: vilken förbättring kan din idé leda till, för vem, på vilken plats? Beskriv också gärna om du har en tanke kring hur idén kan genomföras och av vem.
  • Kontaktuppgifter till dig, för återkoppling.

Tanken med Härrydaidén är att fånga upp medborgares kunskap och engagemang. Kommunen vill gärna kunna föra en dialog och samarbeta med den medborgare eller organisation som skickat in en idé. Därför är det bra om du som skickar in en idé vill dela med dig av ditt namn och dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig.

Loggar du in med bank-id sker kontakten inom ett låst system, som du kommer åt via "Mina sidor Länk till annan webbplats.".

Skickar du in din idé med en e-postadress, så får du återkoppling via e-post.

Vill du vara anonym går det också.

Vi arbetar för att du ska få svar inom två veckor från Härryda kommun.

Många olika saker påverkar hur lång tid det tar till beslut om din idé kan genomföras helt, delvis eller inte. Bland annat påverkas det av innehållet i din idé och vilka den berör, liksom av vilka andra frågor som kommunen arbetar med för tillfället och vilken budget som finns för olika ändamål.

Kontakt

Annika Andersson, utvecklingsledare kvalitet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09