Till innehållet

Kommunstyrelsen 24 november 2022

Protokoll och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2022.

Protokoll

Protokoll §§ 396-397 Pdf, 381 kB., omedelbar justering
Protokoll §§ 394-395, 398-435 Pdf, 3.5 MB.

Handlingar

Ärendelista Pdf, 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 1. Fastställande av föredragningslistan
 2. Information om nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum
  Lena Johansson
 3. SEKRETESS: Upphandling - drift av värmecentraler och leverans av värme till Björkelids äldreboende och Rävlandaskolan
 4. SEKRETESS: Upphandling av entreprenör för installation av reservkraft på Björkelids äldreboende och Hönekulla gård
 5. Fastställande av program för uppföljning av privata utförare 2023–2026 samt redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för privata utförare Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 6. Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillstånd och tillsyn av alkoholservering och tobaksförsäljning Pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Tidsbegränsad kommunal avtalssamverkan avseende tillsyn av folköl och tobaksförsäljning Pdf, 652.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Reglemente för kommunalråd Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Reglemente för miljö- och bygglovsnämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Reglemente för krisledningsnämnden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Svar på motion om planfri korsning väg-järnväg i Rävlanda Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden Pdf, 769.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Redovisning av medborgarförslag 2022 Pdf, 208.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023–2025 samt investerings- och exploateringsbudget 2023–2027 Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 15. Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker
 16. Processbeskrivning för rekrytering av kommundirektör och sektorchef Pdf, 434.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Samråd om översiktsplan Härryda kommun samt samråd om miljökonsekvensbeskrivning Härryda kommun Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Initiativärende - Uppdrag gällande öppenhet av handlingar i miljö- och bygglovsnämnden Pdf, 152.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 19. Återremitterat ärende: Nyttjanderättsavtal med JM AB avseende parkeringsplatser i samband med byggnation av ägarlägenheter i Mölnlycke centrum Pdf, 707 kB, öppnas i nytt fönster.
 20. Marköverlåtelseavtal för Hulebäck 1:1010 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 21. Tidigareläggning av investering för upprustning och byte av konstgräs på Djupedals A plan Pdf, 151.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. Yttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession för ledningen Stenkullen –Horred Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 23. Indexuppräkning av taxa för färdtjänst Pdf, 674.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 24. Val av nominering för ordinarie ledamot och ersättare till styrelsen för Räddningstjänstförbundet 2023–2026
 25. Val av nominering för revisor till Räddningstjänstförbundet 2023–2026
 26. Utnämnande av officiant vid borgerliga begravningar för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026
 27. Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Mölnlycke fabriker och Landvetter Södra längs södra sidan av Landvettersjön Pdf, 16.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 28. Svar på medborgarförslag om naturstråk Finnsjön runt Pdf, 454.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 29. Svar på medborgarförslag om upprustning av näridrottsplatsen vid bostadsområdet vid Säteriet i Mölnlycke Pdf, 330.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 30. Svar på medborgarförslag om belysning vid Örtjärn Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 31. Svar på medborgarförslag om kallbadhus i Landvetter Pdf, 653.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 32. Svar på medborgarförslag om transportled i Rävlanda Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
 33. Gallring av mikrofilmskort gällande bygglovshandlingar Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 34. Delgivningar 2022 Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 35. Delgivning av välfärdsnämndens beslut i ekonomiärenden 2022 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
 36. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022
 37. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2022
 38. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och förvaltningsstöd 2022
 39. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022
 40. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 2022

Tillkomna ärenden,
Köp av sporthall i Mölnlycke fabriker Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Taxa för kart- och mättjänster, del av Plan och bygglovstaxa Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-16