Till innehållet

Statistik

Här hittar du statistik om befolkning, arbete, boende och mycket mer.

Statistik i korthet:

 • Kommunens folkmängd uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 39 006.
 • Under 2021 ökade befolkningen i kommunen med 760 personer.
 • 2 900 personer flyttade in.
 • 2 247 personer flyttade ut.
 • 381 barn föddes.
 • 274 personer avled.
 • 90 procent av befolkningen bor i tätorter och 10 procent bor i glesbygd.

Befolkningen per ort 2021

Statistik över antal invånare i Härryda kommun per ort

Ort

Antal invånare

Mölnlycke17 843
Benareby768
Nya Långenäs345
Landvetter8297
Tahult1075
Björröd618
Eskilsby-Snugga556
Härryda1902
Rya551
Hindås3325
Rävlanda2207
Hällingsjö950
Stora Bugärde523
Restförda46

Antal invånare per distrikt

Råda distrikt: 18 956 (Mölnlycke och Pixbo)
Landvetter distrikt: 10 546
Härryda distrikt: 2 453
Björketorps distrikt: 7 005 (Hindås, Rävlanda, Hällingsjö och Stora Bugärde)
Restförda: 46

Köns- och åldersfördelning

 • 19 328 kvinnor
 • 19 678 män
 • 10 161 invånare är i åldern 0-17 år, dvs 26 procent av befolkningen
 • 22 491 invånare är i åldern 18-64 år, dvs 58 procent av befolkningen
 • 6 354 i åldern 65 år och äldre, 16 procent av befolkningen

17 procent av invånarna har föräldrar som båda är födda utanför Sverige. 5 procent av invånarna har utländskt medborgarskap.

Inkomst

Medelinkomsten (20 - 64 år) är 426 804 kronor, jämfört med rikets 353 900 kronor (2020).

Medelålder

Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med rikets 41,6 år (2021)

Utbildning

49 procent har en eftergymnasial utbildning, jämfört med rikets 41 procent (2020).

Arbete och pendling

De flesta arbetstillfällena i Härryda kommun finns inom handel och kommunikation. Göteborg-Landvetter flygplats bidrar i hög utsträckning till detta. Där arbetar cirka 4 000 personer i ett hundratal olika företag.

Det finns cirka 3 800 företag i Härryda kommun. Närmare hälften av alla företag är enskilda näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den största arbetsplatsen är Göteborg-Landvetter flygplats. I kommunen finns det flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 200, till exempel Atlet, Cochlear och Emerson.

Cirka 14 000 invånare lämnar varje dag Härryda kommun för att arbeta i en annan kommun. Drygt 11 000 pendlar hit för att arbeta.

Arbetslöshet

Personer som aktivt söker arbete samt personer som deltar i arbetsmarknads- och utbildningsprogram 16-64 år (december 2021):

Härryda kommun: 3,6 procent
Sverige 7,2 procent.

Boende

Antal bostäder 2021: 14 800 varav 77 procent är småhus.
Nybyggnad under 2021: cirka 400 lägenheter inklusive småhus.
Planerad nybyggnad under 2022: cirka 550 lägenheter inklusive småhus.

Kontakt

Zeljko Skakic, statistiker

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-27