Till innehållet

Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kontakt

Susann Almström, utvecklingsledare digitala verktyg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-18