Till innehållet

Webbdiarium

I webbdiariet kan du söka på ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarie- och ärendehanteringssystem sedan 1 januari 2015.

I webbdiariet kan du se ärendens rubriker samt handlingar som hör till ärendet.
Webbdiarium Länk till annan webbplats.

Om du vill läsa handlingarna kan du begära ut dem via formuläret nedan eller skriv till kommun@harryda.se.

Begär ut allmänna handlingar

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02