Till innehållet

Diarium och arkiv

Diarium kallas det register som kommunen använder för att registrera allmänna handlingar. Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar.

Arbetarfamiljer framför huset Värmland - en av Mölnlycke fabrikers arbetarbostäder. Året är 1921. Fotograf okänd.

Diarium

I kommunens diarium finns handlingar som kommer in till eller som upprättas av kommunen. Handlingarna registreras så snart de inkommer eller när kommunen börjar arbeta med ett ärende. I diariet kan det även finnas handlingar som vi fortfarande arbetar med och som därför inte är allmänna handlingar ännu.

Webbdiarium

Vi arbetar med införandet av webbdiariet. Mer information kommer inom kort. I webbdiariet kommer du att kunna söka information om ärenden och handlingar.

Arkiv

I Härryda kommuns arkiv förvaras handlingar från sockenkommunerna Råda, Landvetter, Härryda och Björketorp samt från nuvarande Härryda kommun, som bildades 1971.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-23