Till innehållet

Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.

Begäran om allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och vi behandlar din förfrågan skyndsamt.

Kontakta respektive sektor om du vill begära ut en allmän handling. När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen är offentlig eller skyddad av sekretess.

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 10 december 2020, § 240 tar kommunen ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar.
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-03-13