Till innehållet

Allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, arkiverats eller upprättats här. 

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till, förvaras hos eller upprättas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning.

Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Du behöver inte uppge ditt namn eller varför du är intresserad av informationen. Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut av den nämnd som nekat dig handlingen.

Ta del av allmänna handlingar

Du har alltid rätt att ta del av allmänna handlingar på plats och du kan även få papperskopior av handlingarna. Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan skickas via e-post. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt.

Om du vill begära ut en handling använd länken till formuläret nedan eller skriv till kommun@harryda.se

Begär ut allmänna handlingar

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 10 december 2020, § 240 tar kommunen ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar.
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02